Baltzar von Platen Uppfinningar: Har du Verkligen Koll på dessa Geniala Skapelser?

Jacques Perrier

Baltzar von Platen Uppfinningar: Har du Verkligen Koll på dessa Geniala Skapelser?

Baltzar von Platens uppfinningar har haft en betydande inverkan på vår vardag. Bland dessa står kylskåpet ut som en av de mest inflytelserika innovationerna. Tillsammans med Carl Munters skapade von Platen en apparat som skulle komma att revolutionera både hem och industri. Deras samarbete resulterade i ett kylskåp som fungerade utan rörliga delar, en bedrift som vid den tiden var otänkbar.

Tidiga år och utbildning: Grundstenarna för innovation

Född i Ystad 1898, var Baltzar von Platen son till Philip Ludvig von Platen och pianisten Eva Hedvig Ingeborg Ehrenborg. Redan som barn visade han prov på ett självständigt tänkande, vilket inte alltid uppskattades av hans lärare. Trots detta avslutade han sina studier och tog examen 1917. Det var under sin tid på Kungliga Tekniska högskolan som von Platen träffade Carl Munters. Deras vänskap och samarbete skulle visa sig vara avgörande för deras framtida uppfinningar.

Från prototyp till global sensation: Kylskåpets utveckling

Von Platen och Munters första prototyp av kylskåpet kunde upprätthålla en temperatur på -40 grader Celsius, men var för stor och otymplig för hushållsbruk. Genom att kontinuerligt förbättra sin design, lyckades de år 1922 presentera sitt kylskåp som en gemensam avhandling och ansökte om patent. Denna innovation väckte uppmärksamhet världen över, och rättigheterna köptes upp av AB Arctic 1923, vilket senare blev en del av Electrolux. När den förbättrade modellen av kylskåpet visades upp på Stockholmsutställningen 1925, blev det en betydande händelse. För sina insatser belönades von Platen och Munters med Polhemspriset av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Bortom kylskåpet: Baltzar von Platens andra uppfinningar

Baltzar von Platens nyfikenhet och uppfinningsrikedom begränsades inte till kylskåpet. På 1930-talet experimenterade han med att skapa syntetiska diamanter genom att pressa kol under högt tryck och temperatur. Även om han själv inte nådde framgång med detta projekt, lyckades hans assistent Erik Lundblad och företaget ASEA senare med bedriften. Under andra världskriget utvecklade von Platen en gasgenerator som använde trä som bränsle, vilket hjälpte Sverige att hantera oljebristen. En annan noterbar uppfinning var den droppfria kranen som han kom på 1958, efter att ha irriterats över en läckande kran i sitt kök. Han fann en lösning genom att kombinera rostfritt stål och syntetgummi.

Evighetsmaskinen och andra kontroverser

En av von Platens mer kontroversiella projekt var hans påstående om att ha uppfunnit en evighetsmaskin. Denna maskin beskrev han som en fantastisk och oändlig energikälla. Trots detta avvisades hans patentansökan av Patent- och registreringsverket. Projektet väckte diskussion och skepticism, men visade på von Platens outtröttliga strävan efter innovation.

Ett arv av innovation: Baltzar von Platens bestående inverkan

Baltzar von Platens arbete och uppfinningar har lämnat ett bestående avtryck inom teknik- och ingenjörsvetenskapen. Hans banbrytande kylskåp är bara ett exempel på hur hans innovationer fortfarande påverkar och inspirerar. För sina bidrag till ingenjörskonsten och innovationen mottog han flera utmärkelser, inklusive John Price Wetherill-medaljen och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens stora guldmedalj. Hans över femtio år långa karriär som uppfinnare och innovatör fortsätter att inspirera långt efter hans bortgång 1984.

Baltzar von Platens arv som en pionjär inom uppfinningarnas värld lever vidare och hans bidrag till utvecklingen av hushållsapparater och industriella processer firas än idag.

Frågor och svar om Baltzar von Platens uppfinningar

I denna FAQ-sektion kommer vi att utforska några av de mest intressanta aspekterna av Baltzar von Platens uppfinningar. Från hans mest berömda skapelse, kylskåpet, till hans försök att skapa syntetiska diamanter, kommer vi att dyka djupt in i hans bidrag till teknik och innovation.

Vad är Baltzar von Platens mest kända uppfinning?

Baltzar von Platens mest kända uppfinning är kylskåpet. Han utformade det tillsammans med Carl Munters och deras mål var att skapa en kylare utan rörliga delar. Den första prototypen kunde upprätthålla en temperatur på -40 grader Celsius, men den var för stor för hushållsbruk. De fortsatte att förbättra sin design och 1922 presenterade de sitt kylskåp som en gemensam avhandling och ansökte om patent.

Vilka andra projekt arbetade Baltzar von Platen med?

Förutom kylskåpet ägnade sig von Platen också åt andra innovativa projekt. På 1930-talet experimenterade han med att skapa syntetiska diamanter genom att komprimera kol under högt tryck och temperatur. Under andra världskriget utvecklade von Platen en gasgenerator som använde trä som bränsle för att hantera oljebristen i Sverige.

Vad var Baltzar von Platens bidrag under andra världskriget?

Under andra världskriget utvecklade Baltzar von Platen en gasgenerator som använde trä som bränsle. Denna uppfinning hjälpte till att hålla Sveriges fordon igång under kriget, trots bristen på olja.

Vilken uppfinning gjorde Baltzar von Platen 1958?

1958 skapade Baltzar von Platen en droppfri kran. Frustrerad över en läckande kran i sitt kök kom han på en lösning med hjälp av rostfritt stål och syntetiskt gummi.

Vad var Baltzar von Platens mest kontroversiella påstående?

Ett av Baltzar von Platens mest kontroversiella påståenden var hans påstående att han hade uppfunnit en evighetsmaskin, också känd som en ”evighetsmaskin”, som han beskrev som en fantastisk och oändlig energikälla. Hans patentansökan för denna uppfinning avslogs dock slutligen av Patent- och registreringsverket.

Källa: Wikipedia