Hur fungerar ett lån med borgensman egentligen?

Jacques Perrier

Hur fungerar ett lån med borgensman egentligen?

Att ta ett lån med borgensman kan vara en lösning för de som stöter på hinder i kreditvärlden. Det är en typ av lån där en person – borgensmannen – förbinder sig att ansvara för lånet om huvudlåntagaren inte kan betala. Detta kan vara ett alternativ för individer med svag kreditvärdighet eller de som har betalningsanmärkningar. Genom att en borgensman står som en form av säkerhet, kan långivaren se förbi låntagarens tidigare ekonomiska misstag och istället fokusera på relationen och förtroendet mellan låntagare och borgensman.

Borgensmannens roll och ansvar

Att stå som borgensman är ett stort åtagande. Borgensmannen går in med ett löfte om att betala lånet om låntagaren inte klarar av det. Detta innebär en juridisk förpliktelse som kan ha omfattande ekonomiska konsekvenser. Borgensmannens ansvar är direkt gentemot långivaren och om låntagaren inte kan betala, är det borgensmannens uppgift att se till att skulden regleras enligt avtalet.

Olika typer av borgen

Det finns olika former av borgen som kan användas som säkerhet för lån. En enkel borgen innebär att borgensmannen endast betalar det låntagaren inte kan, efter att långivaren försökt få betalt från låntagaren. Proprieborgen är mer direkt – här behandlas skulden som om den vore borgensmannens egen från början. Solidarisk borgen innebär att flera borgensmän delar på ansvaret och långivaren kan kräva betalning från en eller flera av dem.

Krav på borgensmannen

Långivare ställer vissa krav på den som ska vara borgensman. Det kan handla om att personen måste ha en viss ålder, en stabil inkomst och en god kreditvärdighet. Detta för att minska risken för långivaren och säkerställa att borgensmannen faktiskt kan ta över betalningsansvaret om det skulle behövas.

Skillnaden mellan borgensman och medsökande

Rollerna mellan en borgensman och en medsökande skiljer sig åt. Medan en borgensman står som en säkerhet för lånet och träder in om låntagaren inte kan betala, är en medsökande direkt involverad i lånet från början och delar på betalningsansvaret med låntagaren. Detta kan påverka lånebeslutet då långivaren har två parter att hålla ansvariga från start.

Nischbanker kontra storbanker

Lån med borgensman är oftare något som erbjuds av nischbanker snarare än av större banker som Swedbank eller Nordea. Detta kan bero på att nischbanker har större flexibilitet i sina kreditbedömningar och kan erbjuda mer skräddarsydda lösningar för personer med unika finansiella behov. Storbankerna tenderar att förlita sig mer på standardiserade kreditbedömningar och erbjuder istället lån med medsökande.

Ett lån med borgensman kan ge människor en andra chans att få ekonomiskt stöd och är ett viktigt verktyg för de som behöver det. Det är dock viktigt att både låntagare och borgensman är fullt medvetna om de åtaganden och risker som följer med ett sådant lån.

Frågor och svar om lån med borgensman

I denna FAQ-sektion kommer vi att besvara några vanliga frågor om lån med borgensman. Denna typ av lån är speciellt utformade för individer med dålig kreditvärdighet, befintliga skulder hos Kronofogden eller betalningsanmärkningar. Med en borgensman som säkerhet fokuserar långivaren inte på låntagarens kredit historia, utan snarare på förtroendet mellan låntagaren och borgensmannen.

Vad är ett lån med borgensman?

Ett lån med borgensman innebär att någon står som borgensman för en annan individ, och tar ansvar för återbetalningen av skulden om låntagaren inte kan uppfylla sina förpliktelser. Borgensmannens åtagande riktas mot borgenären, oftast en långivare, där borgensmannen träder in för att uppfylla betalningsåtagandet enligt låneavtalet tills skulden är fullt återbetald.

Vilka olika typer av borgen finns det för lån med borgensman?

Det finns flera typer av borgen som långivare kan använda för lån med borgensman, var och en med sina egna likheter och skillnader. De tre huvudtyperna av borgen är enkel borgen, proprieborgen och solidarisk borgen.

Vad innebär det att vara borgensman?

När man agerar som borgensman tar man på sig ansvaret för låntagaren när man ingår ett låneavtal med en långivare. Om en borgensman vill dra sig ur sitt åtagande och befrias från sin betalningsansvar, måste de hitta en ny borgensman, med låntagarens samtycke, för att ta över borgensmannastatusen. Annars förblir borgensmannen ansvarig för lånet tills skulden är fullt återbetald.

Vilka krav ställs på en borgensman?

När man ingår ett kreditavtal lägger långivaren de största kraven på borgensmannen snarare än låntagaren. Dessa krav kan variera beroende på långivaren, men som exempel kräver Tando följande grundläggande kriterier:
– Ålder mellan 21 och 80 år
– Inga betalningsanmärkningar
– Stabil inkomst

Vad är skillnaden mellan en borgensman och en medsökande?

Ansvars- och kravskillnaderna för en borgensman och en medsökande kan skilja sig åt när man ansöker om ett lån. De viktigaste skillnaderna ligger i betalningsansvaret och kreditvärdighets- och kreditkontrollprocessen.

Finns det lån med borgensman hos större banker?

I nuläget erbjuds lån med borgensman främst av nischbanker, och större banker som Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea använder för närvarande inte borgensmän som säkerhet för lån. Istället erbjuder de lån med medsökande, där båda parter har gemensamt betalningsansvar.

Källa: Comparia