Nelly Group Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Nelly Group Aktie: Analyser & Data

Nelly Group aktie är en investering i ett svenskt e-handelsföretag som specialiserar sig på mode och skönhetsprodukter för kvinnor. Företaget har varit noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista under tickerkoden NELLY. För investerare är det viktigt att förstå hur aktien har presterat, vilka marknadsdata som finns tillgängliga och vilka faktorer som påverkar dess värde.

Nelly Group: En översikt

Nelly Group AB, med huvudkontor i Borås, har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1936. Ursprungligen grundat som ett postorderföretag, har Nelly Group genomgått flera transformationer för att anpassa sig till den digitala tidsåldern. Idag är företaget en ledande aktör inom e-handel, med fokus på mode, skönhetsprodukter, sportkläder, underkläder och badkläder. De säljer sina produkter främst via sina webbplatser Nelly.com och NLYman.com.

Nelly Group har byggt upp ett starkt varumärke genom att rikta sig till en yngre målgrupp, främst kvinnor i åldrarna 18-35 år. Företaget erbjuder ett brett sortiment av produkter från både egna märken och externa varumärken. Deras affärsmodell bygger på att erbjuda trendiga produkter till konkurrenskraftiga priser, vilket har hjälpt dem att attrahera en lojal kundbas.

Aktiekurs och marknadsdata

Aktiekursen för Nelly Group har varit föremål för betydande volatilitet. För närvarande ligger aktiekursen på 16,96 SEK, med ett börsvärde på cirka 517 miljoner SEK. Under det senaste året har aktien haft en uppgång på 283,71%, vilket är imponerande. Men på längre sikt, över en tioårsperiod, har aktien minskat med 73,55%. Denna fluktuation speglar de utmaningar och möjligheter som företaget har ställts inför.

Det är också värt att notera att Nelly Group har 30 483 985 utestående aktier. Detta innebär att varje förändring i aktiekursen kan ha en betydande inverkan på företagets totala marknadsvärde. För investerare är det viktigt att hålla koll på dessa siffror för att bättre förstå aktiens potential och risker.

Nyckeltal och finansiella indikatorer

För att göra en grundlig analys av Nelly Group aktie, är det viktigt att titta på några av de viktigaste finansiella nyckeltalen. Här är några av de mest relevanta:

  • P/S-tal: 0,48
  • P/E-tal: 9,37
  • Eget kapital per aktie: 5,95 SEK
  • Omsättning per aktie: 35,34 SEK
  • Vinst per aktie: -0,06 SEK
  • Direktavkastning: 0,00%

Dessa nyckeltal ger en inblick i företagets finansiella hälsa. Ett lågt P/S-tal kan indikera att aktien är undervärderad i förhållande till dess försäljning, medan ett lågt P/E-tal kan tyda på att aktien är billig i förhållande till dess vinst. Det är också viktigt att notera att Nelly Group har en negativ vinst per aktie, vilket kan vara en varningssignal för potentiella investerare.

Bud och förvärv

Under maj 2024 mottog Nelly Group ett budpliktsbud från Rite Internet Ventures, genom sitt helägda dotterbolag Rite Ventures. Budet låg på 17,00 SEK per aktie och rekommenderades enhälligt av Nellys oberoende budkommitté att inte accepteras av aktieägarna. Detta beslut följde efter att Rite Ventures tidigare hade förvärvat 465 000 aktier i Nelly Group, vilket ökade deras totala ägande till 9,2 miljoner aktier.

Bud och förvärv kan ha en betydande inverkan på aktiekursen och företagets framtid. I detta fall valde Nelly Groups ledning att avvisa budet, vilket kan tyda på att de ser större långsiktig potential i företaget än vad budet reflekterade. För investerare är det viktigt att följa sådana händelser noggrant, eftersom de kan ge insikt i företagets strategiska riktning och ledningens förtroende för framtiden.

Jämförelse med konkurrenter

För att bättre förstå Nelly Groups position på marknaden, är det användbart att jämföra dem med andra företag inom samma sektor. Några av de mest relevanta konkurrenterna inkluderar BHG Group AB och CDON AB.

BHG Group AB är en ledande aktör inom e-handel för hem- och trädgårdsprodukter. Medan deras fokus ligger på en annan produktkategori, delar de många av de samma utmaningarna och möjligheterna som Nelly Group. BHG Group har en stark närvaro i Norden och har också expanderat till andra europeiska marknader.

CDON AB, å andra sidan, är en bredare e-handelsplattform som erbjuder ett brett utbud av produkter, inklusive elektronik, böcker, och skönhetsprodukter. CDON har också en stark närvaro i Norden och har nyligen genomgått en omstrukturering för att förbättra sin lönsamhet.

I jämförelse med dessa konkurrenter har Nelly Group en relativt låg värdering, med ett P/E-tal på 9,37. Detta kan indikera en potentiell undervärdering av aktien, särskilt om företaget kan fortsätta att förbättra sin lönsamhet och tillväxt.

Ekonomiska och makroekonomiska faktorer

Nelly Group påverkas av en rad bredare ekonomiska och makroekonomiska faktorer. Förändringar i konsumentbeteende, valutakurser och räntor kan alla ha en betydande inverkan på företagets prestation. Till exempel, en ökning av räntorna kan öka företagets finansieringskostnader, medan en starkare svensk krona kan minska företagets internationella försäljning.

Företagets framgång är också beroende av dess förmåga att anpassa sig till nya trender inom mode och e-handel. Detta inkluderar att hålla sig uppdaterad med de senaste modetrenderna, samt att erbjuda en smidig och användarvänlig e-handelsupplevelse. För att förbli konkurrenskraftiga måste Nelly Group också investera i marknadsföring och kundservice, samt att ständigt förbättra sin logistik och leveranskedja.

Framtidsutsikter för Nelly Group

Framtiden för Nelly Group ser både lovande och utmanande ut. På den positiva sidan har företaget en stark varumärkesnärvaro och en lojal kundbas. De har också visat förmåga att anpassa sig till förändringar i marknaden och att utnyttja nya möjligheter inom e-handel.

Men det finns också utmaningar. Konkurrensen inom e-handelssektorn är hård, och Nelly Group måste ständigt arbeta för att differentiera sig från sina konkurrenter. De måste också hantera de ekonomiska och makroekonomiska faktorer som kan påverka deras verksamhet.

För investerare är det viktigt att hålla ögonen på några nyckelfaktorer. Detta inkluderar företagets förmåga att bibehålla och öka sin kundbas, deras finansiella prestation, och deras förmåga att anpassa sig till förändringar i marknaden. Om Nelly Group kan navigera dessa utmaningar framgångsrikt, kan de ha en ljus framtid framför sig.

Sammanfattningsvis, Nelly Group aktie erbjuder en intressant möjlighet för investerare som söker exponering mot e-handelssektorn. Med en stark varumärkesnärvaro och en lojal kundbas har företaget potential att fortsätta växa och att skapa värde för sina aktieägare. Men det är också viktigt att vara medveten om de risker och utmaningar som företaget står inför, och att noggrant överväga dessa innan man investerar.

Frågor och svar om Nelly Group aktie

I takt med att e-handeln fortsätter att växa, har intresset för företag som Nelly Group AB ökat bland investerare. Med sin notering på Stockholmsbörsens Small Cap-lista och en imponerande prestation på börsen, har Nelly Group fångat marknadens uppmärksamhet. Nedan följer några vanliga frågor och svar som syftar till att ge en djupare förståelse för Nelly Groups aktie och dess framtidsutsikter.

Vad är Nelly Group AB och vad säljer de?

Nelly Group AB är ett svenskt e-handelsföretag som grundades 1936 och har sitt huvudkontor i Borås. De specialiserar sig på försäljning av mode, skönhetsprodukter, sportkläder, underkläder och badkläder för kvinnor, främst via sina webbplatser Nelly.com och NLYman.com.

Hur har Nelly Groups aktiekurs presterat det senaste året?

Under det senaste året har Nelly Groups aktiekurs haft en imponerande uppgång på 283,71%, vilket visar på en stark tillväxt trots en längre tids nedgång på 73,55% över de senaste 10 åren.

Vilka är de viktigaste nyckeltalen för Nelly Group?

Några av de mest framträdande nyckeltalen för Nelly Group inkluderar ett P/S-tal på 0,48, ett P/E-tal på 9,37, eget kapital per aktie på 5,95 SEK, omsättning per aktie på 35,34 SEK, och en vinst per aktie på -0,06 SEK. Dessa indikatorer ger en bild av företagets ekonomiska hälsa och dess värdering på marknaden.

Hur står sig Nelly Group jämfört med konkurrenter inom e-handelssektorn?

Jämfört med konkurrenter som BHG Group AB och CDON AB, har Nelly Group en relativt låg värdering med ett P/E-tal på 9,37. Detta kan tyda på en potentiell undervärdering av aktien, vilket gör den intressant för investerare som söker exponering mot e-handelssektorn.

Vilka ekonomiska och makroekonomiska faktorer påverkar Nelly Group?

Nelly Group påverkas av en rad ekonomiska och makroekonomiska faktorer, såsom förändringar i konsumentbeteende, valutakurser och räntor. Företagets förmåga att anpassa sig till nya trender inom mode och e-handel är också avgörande för dess framgång på marknaden.