Sensys Gatso Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Sensys Gatso Aktie: Analyser & Data

Sensys Gatso aktie har blivit en central punkt för investerare som är intresserade av trafiksäkerhetslösningar. Sensys Gatso Group AB är ett företag som har etablerat sig som en ledande aktör inom detta område. Deras aktie har sett både upp- och nedgångar, men vad är det egentligen som ligger bakom dessa rörelser?

Företagets bakgrund och historia

Sensys Gatso Group AB grundades 1982 och har sedan dess vuxit till att bli en av de mest respekterade namnen inom trafiksäkerhetslösningar. Företaget började sin resa med att utveckla och sälja hastighetsövervakningssystem. Genom åren har de utökat sitt produktutbud till att inkludera rödljusövervakning, trafikräkning och pantografövervakning.

Ett av företagets mest kända produkter är Multi-Target Tracking Radar (RS242). Denna radar kan mäta varje fordons position och hastighet oberoende av miljö- och trafikförhållanden. Sensys Gatso har också varit pionjärer inom Traffic-as-a-Service (TRaaS), vilket gör det möjligt för städer och kommuner att hyra deras övervakningssystem istället för att köpa dem. Detta har gjort deras teknologi mer tillgänglig och användbar för en bredare publik.

Ekonomisk översikt

När man tittar på Sensys Gatso Group AB:s ekonomiska prestanda, är det tydligt att företaget har haft en stabil omsättning. Under de senaste tolv månaderna (TTM) rapporterade de en omsättning på 635,31 miljoner SEK och en nettoinkomst på 20,46 miljoner SEK. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen under tickern SGG och har ett börsvärde på cirka 876,31 miljoner SEK.

Nyckeltal

 • Omsättning per aktie: 54,08 SEK
 • Eget kapital per aktie: 55,13 SEK
 • Direktavkastning: 0,00%
 • Antal aktier: 11 530 358
 • Beta: 0,6738

Trots en ökning av omsättningen med 26,08% från 494,58 miljoner SEK till 623,54 miljoner SEK, minskade nettoinkomsten med 34,33% från 18,56 miljoner SEK till 12,19 miljoner SEK. En ökning av kostnaden för sålda varor som en procentandel av försäljningen från 54,53% till 59,50% bidrog till den minskade nettoinkomsten trots ökade intäkter.

Teknisk Analys

Aktiekursen för Sensys Gatso Group AB ligger på 75,00 SEK, vilket innebär en nedgång med 1,32% för dagen. Under det senaste året har aktiekursen minskat med 0,05%. På längre sikt har aktien minskat med 16,74% över tre år och 15,34% över tio år. Trots denna volatilitet har företaget en stark orderbok och förväntas uppvisa en betydande vinsttillväxt enligt bedömningar från Affärsvärlden.

Viktiga händelser och kontrakt

Sensys Gatso har tecknat flera betydande kontrakt, särskilt i USA och Mellanöstern. Dessa kontrakt har inte bara ökat företagets intäkter utan också stärkt deras position på den globala marknaden.

Kontrakt i USA

 • Stratford, Connecticut: Ett femårigt kontrakt för rödljus- och hastighetsövervakning värderas till 73 miljoner kronor.
 • Newton: Ett annat kontrakt för automatisk hastighetsövervakning är värt cirka 100 miljoner kronor.

Förlängda Kontrakt

 • Libertyville, IL: Värt 5,5 miljoner kronor.
 • Albany: Värt 197 miljoner kronor.

Internationella Expansioner

Sensys Gatso har även tecknat kontrakt i Mellanöstern, inklusive en order värd 26 miljoner kronor som en del av ett större tilldelningskontrakt värt 152 miljoner kronor.

Marknadsdata och aktieägare

Aktiekursens utveckling har varit volatil, men det finns flera institutionella aktieägare som har visat förtroende för företaget. De största institutionella aktieägarna inkluderar:

 • Dimensional Fund Advisors LP: 1,24%
 • Skandia Investment Management AB: 0,90%
 • Handelsbanken Fonder AB: 0,63%
 • SEB Investment Management AB: 0,53%
 • FCG Fonder AB: 0,27%

Framtidsutsikter och expansion

Sensys Gatso Group AB har en stark orderbok och förväntas uppvisa en betydande vinsttillväxt enligt bedömningar från Affärsvärlden, som rekommenderar köp av aktien. Företaget strävar efter att uppfylla sina finansiella mål för 2025, vilket inkluderar att fortsätta expandera inom befintliga och nya marknader.

Expansionsstrategier

Företaget planerar att fortsätta sin internationella expansion genom att teckna nya kontrakt och förlänga befintliga. De har också investerat i forskning och utveckling för att förbättra sina befintliga produkter och utveckla nya teknologier. Sensys Gatso har också fokuserat på att stärka sina relationer med nuvarande kunder genom att erbjuda bättre service och support.

Prognoser för vinsttillväxt

Enligt analytiker förväntas Sensys Gatso uppvisa en betydande vinsttillväxt under de kommande åren. Detta beror på företagets starka orderbok, deras fortsatta investeringar i forskning och utveckling, och deras expansionsstrategier. Företaget har också visat att de kan anpassa sig till förändringar på marknaden och fortsätta att leverera högkvalitativa produkter och tjänster.

En dag i Sensys Gatso’s värld

Att arbeta på Sensys Gatso innebär att vara en del av ett team som ständigt strävar efter att förbättra trafiksäkerheten. En vanlig dag kan börja med ett möte där teamet diskuterar nya projekt och kontrakt. Ingenjörer och tekniker arbetar med att utveckla och testa nya produkter, medan försäljningsteamet arbetar med att teckna nya kontrakt och förlänga befintliga.

Teknologiska innovationer

Sensys Gatso är känt för sina teknologiska innovationer. Deras Multi-Target Tracking Radar (RS242) är ett exempel på hur företaget använder avancerad teknologi för att förbättra trafiksäkerheten. Denna radar kan mäta varje fordons position och hastighet oberoende av miljö- och trafikförhållanden. Företaget arbetar också med att utveckla nya produkter och lösningar för att möta de förändrade behoven hos deras kunder.

Global närvaro

Sensys Gatso har en global närvaro med kontor och partners över hela världen. Detta gör det möjligt för dem att snabbt och effektivt svara på kundernas behov och att erbjuda sina produkter och tjänster på en global skala. Företaget har också ett starkt nätverk av partners och leverantörer som hjälper dem att leverera högkvalitativa produkter och tjänster till sina kunder.

Sammanfattningsvis är Sensys Gatso aktie en intressant möjlighet för investerare som är intresserade av trafiksäkerhetslösningar. Företaget har en stark ekonomisk ställning, en imponerande portfölj av kontrakt och en klar strategi för framtida tillväxt. Med deras fokus på teknologiska innovationer och global expansion, är det troligt att de kommer att fortsätta att vara en ledande aktör inom trafiksäkerhetslösningar.

Frågor och svar om Sensys Gatso aktie

I takt med att intresset för investeringar inom trafiksäkerhetslösningar växer, har Sensys Gatso Group AB blivit ett alltmer uppmärksammat företag bland investerare. För att hjälpa till att navigera i denna dynamiska sektor har vi sammanställt en lista med vanliga frågor som berör Sensys Gatso och dess aktie. Från företagets ekonomiska översikt till dess framtidsutsikter, här är svaren på några av de mest pressande frågorna.

Vad är Sensys Gatso Group AB:s huvudverksamhet?

Sensys Gatso Group AB är ett svenskt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och försäljning av trafiksäkerhets- och trafikinformatiksystem. Deras produkter används globalt för att övervaka hastighets- och rödljusöverträdelser, med Multi-Target Tracking Radar (RS242) som deras främsta produkt.

Hur har företagets ekonomiska prestation varit det senaste året?

Under de senaste tolv månaderna rapporterade Sensys Gatso en omsättning på 635,31 miljoner SEK och en nettoinkomst på 20,46 miljoner SEK. Trots en ökning av omsättningen med 26,08% från föregående år, minskade nettoinkomsten med 34,33% på grund av ökade kostnader för sålda varor.

Vilka är de största institutionella aktieägarna i Sensys Gatso?

De största institutionella aktieägarna inkluderar Dimensional Fund Advisors LP, Skandia Investment Management AB, Handelsbanken Fonder AB, SEB Investment Management AB och FCG Fonder AB. Dessa aktörer representerar en betydande del av ägarskapet i företaget.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Sensys Gatso?

Med en stark orderbok och flera nya samt förlängda kontrakt, särskilt i USA, förväntas Sensys Gatso uppvisa en betydande vinsttillväxt. Affärsvärlden rekommenderar köp av aktien, och företaget strävar efter att uppfylla sina finansiella mål för 2025 genom fortsatt expansion på befintliga och nya marknader.

Hur har aktiekursen för Sensys Gatso utvecklats det senaste året?

Aktiekursen för Sensys Gatso Group AB ligger på 75,00 SEK, vilket innebär en nedgång med 1,32% för dagen. Över det senaste året har aktiekursen minskat med 0,05%, vilket speglar en viss volatilitet på marknaden. Trots detta har aktien uppvisat en uppgång på 2,88% under den senaste veckan.