Tui Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Tui Aktie: Analyser & Data

TUI AG är en av de största rese- och turismkoncernerna globalt. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster inom flygbolag, hotell, kryssningar och resebyråer. TUI aktie, som handlas under ISIN DE000TUAG505 på flera börser, representerar en investering i denna omfattande verksamhet. Genom att köpa TUI aktie får investerare en andel i ett företag som är djupt involverat i rese- och turismsektorn, en bransch som har sett både stora utmaningar och möjligheter de senaste åren.

Aktiekurs och marknadsvärde

Aktiekursen för TUI AG ligger för närvarande på 7,02 EUR, med en marknadskapitalisering på 3,54 miljarder EUR. Under det senaste året har aktiekursen varierat mellan ett lägsta värde på 4,40 EUR (24 oktober 2023) och ett högsta värde på 8,00 EUR (9 april 2024). Den senaste handelsdagen noterades en volym på 43 447 aktier.

Historisk Kursutveckling

TUI-aktien har haft en blandad utveckling över de senaste åren. På ett års sikt har aktien stigit med 20,43%, medan den på tre år har minskat med 66,35%. Detta speglar de utmaningar och möjligheter som företaget har mött, inklusive påverkan från pandemin och förändringar i resebranschen. Denna volatilitet är något investerare måste ta i beaktning när de överväger att investera i TUI aktie.

Nyckeltal och finansiella data

För att få en djupare förståelse av TUI AG:s finansiella hälsa är det viktigt att titta på några nyckeltal:

 • P/E-tal (Kurs/vinst-förhållande): 6,51
 • Direktavkastning: 0% (ingen utdelning för närvarande)
 • Bokfört värde per aktie: 2,22 EUR
 • Kassaflöde per aktie: 2,98 EUR
 • Antal aktier: 507,43 miljoner

TUI AG har en volatilitet på 45,15% över de senaste 30 dagarna och 42,33% över de senaste 180 dagarna, vilket indikerar en hög risknivå. Dessa siffror visar att företaget har en relativt låg värdering i förhållande till sina vinster, men också att det finns en betydande osäkerhet kring framtida resultat.

Analytikers bedömningar

Analytikernas bedömningar av TUI aktie varierar kraftigt. Här följer en sammanställning av några av de senaste bedömningarna:

 • UBS AG: Neutral (4 juni 2024)
 • Bernstein Research: Market-Perform (16 maj 2024)
 • Jefferies & Company Inc.: Hold (15 maj 2024)
 • Deutsche Bank AG: Buy (7 maj 2024)
 • Barclays Capital: Underweight (13 mars 2024)

Det är tydligt att det finns en blandning av optimism och försiktighet bland analytikerna. Vissa ser potential för tillväxt, medan andra är mer skeptiska och pekar på de finansiella riskerna.

Insynshandel och utdelningar

Insynshandel

Insynshandel kan ge en indikation på hur företagets ledning ser på framtiden. Här är några av de senaste insynshandlarna:

 • Helmut Reiner Sebastian Ebel: Köpte 11 561 aktier till kursen 6,41 EUR (5 juni 2024)
 • eves_holding AG: Sålde 11 561 aktier till kursen 6,41 EUR (5 juni 2024)
 • Mathias Kiep: Köpte 3 561 aktier till kursen 7,00 EUR (8 januari 2024)

Dessa transaktioner kan tolkas på olika sätt, men generellt sett är insynsköp ett tecken på att ledningen har förtroende för företagets framtid.

Utdelningar

För närvarande betalar TUI AG ingen utdelning. Utdelningshistoriken visar att företaget tidigare har haft utdelningar, men dessa har varit obefintliga de senaste åren på grund av finansiella utmaningar. Detta är något som potentiella investerare bör ha i åtanke, särskilt om de söker regelbundna utdelningar som en del av sin investeringsstrategi.

Jämförelse med konkurrenter

TUI AG konkurrerar med flera stora aktörer inom rese- och turismbranschen. Här är en jämförelse med några av de mest framstående konkurrenterna:

 • Booking Holdings Inc: Ett av de största online-resebyråerna globalt. Booking Holdings har en stark närvaro online och erbjuder en bred portfölj av tjänster.
 • Carnival plc: En av de största kryssningsoperatörerna. Carnival plc har en omfattande flotta och erbjuder kryssningar över hela världen.
 • Expedia Inc: Ett annat stort namn inom online-resebyråer. Expedia Inc erbjuder ett brett utbud av rese- och boendetjänster.
 • Thomas Cook: En annan stor aktör inom resebranschen, med en lång historia och ett brett utbud av tjänster.

Dessa företag har alla sina egna styrkor och svagheter, och en jämförelse kan hjälpa investerare att förstå var TUI AG står i förhållande till sina konkurrenter. TUI:s breda verksamhetsportfölj kan ses som en styrka, men det innebär också att företaget är exponerat mot flera olika marknadsrisker.

Framtidsutsikter för TUI aktie

Framtiden för TUI aktie är fylld av både möjligheter och risker. Återhämtningen i resebranschen efter pandemin har gett en viss optimism, men det finns fortfarande många osäkerhetsfaktorer. Här är några av de viktigaste aspekterna att överväga:

 • Återhämtning i resebranschen: Efter pandemin har det funnits en ökad efterfrågan på resor, vilket kan gynna TUI AG. Men det finns också risker kopplade till nya virusvarianter och potentiella reserestriktioner.
 • Finansiella risker: TUI AG har en hög skuldsättning, vilket kan vara en belastning om intäkterna inte återhämtar sig som förväntat. Företaget behöver också hantera sina kostnader effektivt för att förbättra lönsamheten.
 • Konkurrens: Konkurrensen inom rese- och turismbranschen är hård, och TUI AG måste fortsätta att vara innovativ och anpassningsbar för att behålla sin marknadsposition.
 • Hållbarhet: Hållbarhet blir allt viktigare inom resebranschen. TUI AG har gjort vissa framsteg på detta område, men det finns fortfarande mycket arbete att göra för att minska företagets miljöpåverkan.

Sammanfattningsvis är TUI aktie en investering som erbjuder både möjligheter och risker. För investerare som är intresserade av rese- och turismsektorn kan TUI erbjuda en intressant möjlighet, men det är viktigt att noggrant överväga de finansiella nyckeltalen, analytikernas bedömningar och den historiska kursutvecklingen innan man tar ett investeringsbeslut.

Frågor och svar om TUI aktie

När man överväger att investera i TUI-aktien är det viktigt att ha tillgång till pålitlig och detaljerad information. Denna FAQ-sektion syftar till att ge en översikt över några av de mest pressande frågorna kring TUI AG, en ledande aktör inom rese- och turismindustrin. Här finner du svar baserade på noggranna analyser och data som kan hjälpa dig att förstå aktiens nuvarande läge och framtidsutsikter.

Vad är den nuvarande aktiekursen för TUI AG och hur har den förändrats det senaste året?

Den nuvarande aktiekursen för TUI AG är 7,02 EUR. Under det senaste året har aktiekursen varierat mellan ett lägsta värde på 4,40 EUR och ett högsta värde på 8,00 EUR. Denna variation speglar de utmaningar och möjligheter som företaget har mött, inklusive påverkan från pandemin och förändringar i resebranschen.

Vilka nyckeltal bör jag känna till när jag överväger att investera i TUI-aktien?

Några viktiga nyckeltal för TUI AG inkluderar:
P/E-tal (Kurs/vinst-förhållande): 6,51
Direktavkastning: 0% (ingen utdelning för närvarande)
Bokfört värde per aktie: 2,22 EUR
Kassaflöde per aktie: 2,98 EUR
Dessa nyckeltal kan ge en indikation på företagets finansiella hälsa och dess potentiella framtida prestationer.

Vad säger analytikerna om TUI-aktien?

Analytikernas bedömningar av TUI-aktien varierar, med rekommendationer som sträcker sig från ”köp” till ”sälj”. Några av de senaste bedömningarna inkluderar:
UBS AG: Neutral
Bernstein Research: Market-Perform
Jefferies & Company Inc.: Hold
Deutsche Bank AG: Buy
Barclays Capital: Underweight
Dessa bedömningar reflekterar en blandning av optimism och försiktighet kring företagets framtidsutsikter.

Hur har TUI-aktien presterat historiskt och vad kan det säga oss om framtiden?

Historiskt har TUI-aktien haft en blandad utveckling, med en uppgång på 20,43% på ett års sikt, medan den på tre år har minskat med 66,35%. Denna historiska kursutveckling kan ge viktiga insikter om hur aktien kan tänkas prestera i framtiden, men det är också viktigt att beakta de nuvarande marknadsförhållandena och företagets framtidsplaner.