Desenio Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Desenio Aktie: Analyser & Data

Desenio aktie, noterad under symbolen DSNO.ST på Stockholmsbörsen, representerar ett företag som har specialiserat sig på e-handel med fokus på prisvärd väggkonst. Desenio Group AB erbjuder ett brett sortiment av affischer, konsttryck, ramar och tillbehör som passepartouter och bildlister. Företaget grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Med en global närvaro säljer de sina produkter i flera europeiska länder, USA och andra internationella marknader.

Desenio Group AB:s historia och verksamhet

Desenio Group AB startade sin resa 2008. Grundarna insåg tidigt potentialen i att erbjuda prisvärd konst online. De började med ett litet urval av affischer och konsttryck, men sortimentet har vuxit avsevärt sedan dess. Idag inkluderar deras produktutbud inte bara affischer och konsttryck, utan även ramar, passepartouter och andra tillbehör som bildlister och konstklämmor.

Företaget har haft en imponerande tillväxt och expanderat sin verksamhet till flera länder. Deras framgång kan tillskrivas en kombination av högkvalitativa produkter, effektiv marknadsföring och en användarvänlig e-handelsplattform. Desenio har också varit framgångsrika i att anpassa sig till olika marknader och kulturella preferenser, vilket har bidragit till deras globala närvaro.

Aktiekursens utveckling

Desenio aktie har upplevt betydande volatilitet under de senaste åren. Vid stängning den 7 juni 2024 var aktiekursen 0,2720 SEK, vilket representerar en nedgång på 8,11% för dagen. Aktiekursen har visat en nedåtgående trend över flera tidsperioder:

 • 1 dag: -8,11%
 • 5 dagar: -13,65%
 • 3 månader: -18,07%
 • 6 månader: -43,92%
 • År till datum: -40,74%
 • 1 år: -77,70%
 • 5 år: -99,68%

Aktien har haft en 52-veckors spann mellan 0,2520 SEK och 1,5380 SEK. Volymen för den senaste handelsdagen var 81 516, jämfört med ett genomsnitt på 139 208. Denna volatilitet speglar de utmaningar och osäkerheter som företaget har mött, inklusive förändringar i marknadens efterfrågan och interna finansiella problem.

Finansiell översikt

Desenio Group AB har ett marknadsvärde på cirka 40,551 miljoner SEK. Företaget har en beta (5-års månatlig) på 3,00, vilket indikerar en högre volatilitet jämfört med marknaden som helhet. Företagets resultat per aktie (EPS) för de senaste tolv månaderna (TTM) är -2,0100 SEK.

Nyckeltal:

 • Marknadsvärde: 40,55 MSEK
 • Intäkter (TTM): 935,8 MSEK
 • Nettoresultat (TTM): -297,3 MSEK
 • Rörelsemarginal: -31,77%
 • Avkastning på tillgångar (ROA): -7,99%
 • Avkastning på eget kapital (ROE): -312,13%
 • Totalt kassaflöde (mrq): 126,6 MSEK
 • Fritt kassaflöde (TTM): 830,35 MSEK

Dessa siffror visar på en utmanande finansiell situation för Desenio. Den negativa avkastningen på eget kapital och de stora förlusterna är särskilt oroande. Företaget måste arbeta hårt för att vända denna trend och återfå investerares förtroende.

Jämförelse med konkurrenter

Desenio Group AB verkar inom sektorn för internetbaserad detaljhandel och har flera konkurrenter inom samma bransch. Några av dessa inkluderar:

 • THG Plc: Marknadsvärde 1,14 miljarder SEK, aktiekurs 0,8000 SEK (+12,68%)
 • Deliveroo plc: Marknadsvärde 2,927 miljarder SEK, aktiekurs 1,8100 SEK (0,00%)
 • ZOZO, Inc.: Marknadsvärde 7,154 miljarder SEK, aktiekurs 4,7600 SEK (+0,85%)
 • MonotaRO Co., Ltd.: Marknadsvärde 5,281 miljarder SEK, aktiekurs 10,49 SEK (+0,38%)
 • Rakuten Group, Inc.: Marknadsvärde 11,685 miljarder SEK, aktiekurs 5,37 SEK (+1,32%)

Jämfört med dessa konkurrenter har Desenio en betydligt mindre marknadsvärde och har upplevt större finansiella svårigheter. Konkurrenterna verkar ha en stabilare finansiell grund, vilket kan ge dem en fördel i marknaden.

Framtidsutsikter och analys

Desenio Group AB:s framtid är osäker, men det finns potential för återhämtning. Företaget verkar inom en nischmarknad som har visat sig vara populär bland konsumenter. För att förbättra sina finansiella resultat måste Desenio fokusera på att öka sina intäkter och minska sina kostnader.

En viktig faktor för framtida tillväxt är företagets förmåga att anpassa sig till förändringar i konsumentbeteende och marknadstrender. E-handel fortsätter att växa, och Desenio har potential att dra nytta av denna trend om de kan erbjuda attraktiva produkter och en smidig köpupplevelse.

Företaget måste också arbeta för att förbättra sin rörelsemarginal och avkastning på eget kapital. Detta kan innebära att de behöver omstrukturera sin verksamhet, minska onödiga kostnader och fokusera på lönsamma marknader.

Konst och investering: En oväntad kombination

Desenio har lyckats kombinera konst och investeringar på ett unikt sätt. Genom att erbjuda prisvärd konst online har de gjort det möjligt för fler människor att investera i konstverk. Detta har inte bara ökat deras kundbas, utan också skapat en ny marknad för konst som investering.

Konst har traditionellt sett varit en investering för de rika, men Desenio har demokratiserat denna marknad genom att erbjuda prisvärda alternativ. Detta har potential att driva tillväxt för företaget, särskilt om de kan fortsätta att erbjuda attraktiva produkter som tilltalar en bred publik.

Desenios unika tillvägagångssätt kan också hjälpa dem att differentiera sig från konkurrenterna och skapa en starkare marknadsposition. Genom att fortsätta att innovera och anpassa sig till kundernas behov kan de bygga en lojal kundbas och driva långsiktig tillväxt.

Sammanfattning

Desenio aktie representerar ett företag med stor potential men också betydande utmaningar. Deras fokus på prisvärd konst och global närvaro ger dem en stark grund att bygga på. Men för att uppnå långsiktig framgång måste de förbättra sina finansiella resultat och återfå investerares förtroende.

Desenio har visat att de kan anpassa sig till förändringar i marknaden och erbjuda produkter som tilltalar en bred publik. Om de kan fortsätta att innovera och förbättra sin verksamhet har de potential att vända sin nuvarande situation och uppnå framgång på lång sikt.

Frågor och svar om Desenio aktie

I ett landskap där e-handeln fortsätter att växa, har Desenio Group AB etablerat sig som en ledande aktör inom väggkonst. Med sin notering på Stockholmsbörsen under symbolen DSNO.ST, har företaget fångat marknadens intresse, trots dess utmaningar med aktiekursens volatilitet. Här utforskar vi några vanliga frågor kring Desenio aktie, dess prestanda, och företagets framtid.

Vad är Desenio Group AB:s nuvarande aktiekurs och hur har den presterat det senaste året?

Vid stängning den 7 juni 2024 var Desenio Group AB:s aktiekurs 0,2720 SEK. Aktien har haft en nedgång på 77,70% över det senaste året, vilket speglar en betydande volatilitet och en nedåtgående trend i aktiens värde.

Vilka är Desenio Group AB:s huvudsakliga produkter och tjänster?

Desenio erbjuder ett brett sortiment av prisvärda väggkonstprodukter, inklusive affischer, konsttryck, och ramar. Företaget kompletterar även sitt utbud med tillbehör som passepartouter, bildlister, konstklämmor och mobilskal, vilket möjliggör en anpassad och stilfull inredning.

Hur står sig Desenio jämfört med sina konkurrenter?

Desenio opererar inom en konkurrensutsatt nisch av e-handelsmarknaden för väggkonst. Trots utmaningar i form av aktiekursens nedgång, har företaget lyckats behålla en stark position jämfört med konkurrenter som THG Plc och Deliveroo plc, med en omfattande produktportfölj och en global närvaro.

Vilka är de största riskerna och möjligheterna för Desenio aktie framöver?

De största riskerna inkluderar företagets negativa finansiella resultat och den höga volatiliteten i aktiekursen. Möjligheterna ligger i företagets starka marknadsposition inom väggkonst och dess potential att förbättra de finansiella resultaten genom strategiska initiativ. Desenios framtid beror på dess förmåga att återfå investerares förtroende och kapitalisera på den växande e-handelsmarknaden.