Putin Förmögenhet

Jacques Perrier

Putin Förmögenhet

Hur stor är egentligen ”putin förmögenhet?” Frågan har cirkulerat i medier och bland analytiker i flera år. Uppgifterna är motstridiga, men en sak är klar: den officiella bilden av den ryska presidentens ekonomiska status stämmer knappast överens med de tal som viskas i korridorerna. Vi tar en titt på vad som är känt, vad som är spekulationer, och de senaste rön som ger en fingervisning om Putins ekonomiska muskler.

Den officiella bilden kontra verkligheten

På papperet; en månadslön som kan jämföras med en högre tjänstemans i Sverige. Men, skrapar man på ytan — oh, vilket skimmer av guld som blänker! Rykten och anklagelser om en förmögenhet som skulle göra de flesta stenrika affärsmagnater gröna av avund. Hur kan en man på en statlig lön ha tillgångar som, enligt vissa källor, rivaliserar med de allra rikaste på planeten?

Brysantinska palatset och lyxjakten Graceful

Ett palats vid Svarta havet, värdigt en kejsare från en svunnen epok. En lyxjakt som inte skulle vara malplacerad bland Monaco’s glittrande vatten. Graceful, en flytande palats, och ett palats på land — båda tillskrivna Putin. Inte bara symboler för överflöd, dessa ägodelar är pusselbitar i ett större spel. Ett spel där makt och rikedom går hand i hand, och där gränserna mellan stat och personlig förmögenhet tycks vara flytande.

Bill Browders kamp mot de smutsiga pengarna

Browder, en man på ett uppdrag. Hans mål? Att spåra och stoppa flödet av Putins tillgångar i väst. Med lobbyverksamhet och kampanjer pressar han på för striktare lagar. Lagar som ska tvinga fram sanningen, avslöja bulvaner och förmögenheter gömda i skuggorna. Browders arbete är en David mot Goliat-kamp, där pannben och uthållighet är hans slunga och sten.

Kinas roll i Putins ekonomiska spel

Kina, den sovande jätten som vaknat. I Putins ekonomiska schackspel kan Xi Jinpings regim vara en bonde som förvandlas till drottning. Ett ekonomiskt stöd som kan vara avgörande i tider av isolering. Men till vilket pris? Kina är ingen välgörare utan egen agenda. En partner som kan kräva sin del av kakan och sätta Putin i en skuld som kan vara svår att betala av.

Maktens pris – vad framtiden kan hålla för Putins rikedom

Maktbalanser skiftar. Allianser prövas. Putins ekonomiska framtid är lika osäker som den är dold. Internationella relationer och inrikespolitiska faktorer spelar alla sina roller i det stora spelet. Kan Putins förmögenhet överleva sanktioner, ekonomiska kriser och politisk turbulens? Eller kommer hans rikedomar att vara lika flyktiga som ryktena som omger dem? Tiden, och kanske endast tiden, kommer att visa.

Frågor och svar om Vladimir Putins förmögenhet

I denna sektion utforskar vi mysteriet kring den ryska presidenten Vladimir Putins förmögenhet. Det har länge spekulerats i hur mycket pengar Putin faktiskt har och hur hans ekonomiska nätverk ser ut, särskilt i ljuset av de senaste händelserna. Här följer några av de vanligaste frågorna kring detta ämne, med syftet att ge en djupare förståelse för den finansiella situationen hos en av världens mest omtalade ledare.

Hur mycket tjänar Vladimir Putin på pappret varje månad?

På pappret tjänar Vladimir Putin ungefär som en välavlönad svensk tjänsteman, lite drygt 110 000 kronor per månad.

Är Putins tillgångar i väst frusna?

Ja, enligt finansmannen Bill Browder är Vladimir Putins tillgångar i väst frusna efter det ryska invasionskriget i Ukraina.

Hur mycket är Putins förmögenhet beräknad till?

Bill Browder gjorde en grov beräkning av Vladimir Putins förmögenhet inför en senatutfrågning 2017 och kom då fram till att det rörde sig om någonstans kring 200 miljarder dollar (cirka 1 950 miljarder kronor).

Vad gör Bill Browder för att komma åt de ryska oligarkernas pengar?

Bill Browder bedriver en lobbykampanj mot G7-ländernas regeringar för att få på plats betydligt hårdare lagstiftning som tvingar fram visselblåsare och på så sätt komma åt de ryska oligarkernas pengar som förs ut via bulvaner, vänner och familjemedlemmar.

Vilka lyxobjekt tillskrivs Vladimir Putin?

Till Vladimir Putins påstådda lyxobjekt hör ett bysantinskt palats vid Svarta havet och lyxjakten Graceful, som är värd cirka 100 miljoner dollar och som ska ha lämnat tysk hamn i riktning mot Ryssland veckorna före invasionen av Ukraina.