Attendo Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Attendo Aktie: Analyser & Data

Attendo aktie är ett populärt val bland investerare som är intresserade av hälso- och sjukvårdssektorn i Skandinavien och Finland. Attendo AB, som är noterad på Stockholmsbörsen under tickerkoden ATT.ST, har etablerat sig som en ledande aktör inom denna sektor. Företaget grundades 1985 och har sitt huvudkontor i Danderyd, Sverige. Med cirka 35 000 heltidsanställda erbjuder Attendo en rad tjänster som omfattar äldreboenden, hemtjänst och stödboenden. I denna artikel kommer vi att utforska Attendos verksamhet, finansiella nyckeltal och framtidsutsikter för att ge en djupare förståelse för varför Attendo aktie kan vara en intressant investering.

Attendos verksamhet och tjänster

Attendo AB erbjuder en omfattande portfölj av tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla äldreboenden, hemtjänst och olika typer av stödboenden. Dessa tjänster är utformade för att möta behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättningar, samt de som behöver temporärt stöd.

Äldreboenden

Äldreboenden är en av Attendos kärnverksamheter. Företaget driver ett stort antal äldreboenden i Sverige, Finland och Danmark. Dessa boenden erbjuder en trygg och bekväm miljö för äldre personer som behöver hjälp med dagliga aktiviteter och medicinsk vård. Attendo strävar efter att skapa en hemlik atmosfär där de boende kan känna sig trygga och omhändertagna.

Hemtjänst

Hemtjänst är en annan viktig del av Attendos tjänsteutbud. Genom att erbjuda hemtjänst kan Attendo hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättningar att bo kvar i sina egna hem så länge som möjligt. Hemtjänsten inkluderar hjälp med personlig omvårdnad, hushållssysslor och medicinsk vård. Detta ger de boende möjlighet att upprätthålla sin självständighet samtidigt som de får den hjälp de behöver.

Stödboenden

Stödboenden är en annan viktig tjänst som Attendo erbjuder. Dessa boenden är utformade för personer som behöver extra stöd och omsorg, till exempel personer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Stödboendena erbjuder en trygg och stödjande miljö där de boende kan få hjälp med dagliga aktiviteter och medicinsk vård.

Finansiell översikt

Attendo AB har en varierad finansiell historia som reflekterar både utmaningar och möjligheter inom hälso- och sjukvårdssektorn. Här är en genomgång av några av de viktigaste finansiella nyckeltalen och aktiens historiska utveckling.

Marknadsvärde och P/E-tal

Attendo AB:s marknadsvärde uppgår till cirka 6,943 miljarder SEK. Företagets P/E-tal (pris/vinst-förhållande) ligger på 17,24, vilket ger en indikation på hur marknaden värderar företagets framtida vinstpotential. Ett lägre P/E-tal kan indikera att aktien är undervärderad, medan ett högre P/E-tal kan tyda på att aktien är övervärderad.

EPS och utdelning

EPS (vinst per aktie) för Attendo ligger på 2,55 SEK. Detta är ett viktigt mått för investerare eftersom det visar hur mycket vinst företaget genererar per aktie. Utdelningen ligger på 1,00 SEK per aktie, vilket ger en utdelningsavkastning på 2,28%. Utdelningen är en viktig faktor för investerare som söker stabila och pålitliga kassaflöden från sina investeringar.

Aktieutveckling

Under de senaste sex månaderna har Attendo aktie ökat med 27,39%, medan den på årsbasis har stigit med 32,58%. Trots dessa uppgångar har aktien minskat med 16,52% över en femårsperiod och med 32,90% sedan noteringen. Detta visar att aktien har haft en blandad utveckling över tid, vilket kan bero på olika faktorer som påverkar hälso- och sjukvårdssektorn.

Resultat och avkastning

Attendo AB har en vinstmarginal på 2,33% och en avkastning på tillgångar på 3,45%. Avkastningen på eget kapital uppgår till 7,85%. Företaget genererade en intäkt på 17,63 miljarder SEK under de senaste tolv månaderna och ett nettoresultat på 411 miljoner SEK. Dessa siffror ger en inblick i företagets lönsamhet och effektivitet i att generera vinst från sina tillgångar och eget kapital.

Balansräkning och kassaflöde

Attendo AB:s balansräkning visar att företaget har totala kontanter på 907 miljoner SEK och en skuldsättningsgrad på 286,11%. Fritt kassaflöde uppgår till 5,24 miljarder SEK. En stark balansräkning och positivt kassaflöde är viktiga indikatorer på företagets finansiella hälsa och dess förmåga att hantera sina skulder och finansiera framtida tillväxt.

Jämförelse med konkurrenter

För att få en bättre förståelse för Attendos position på marknaden är det viktigt att jämföra företaget med dess konkurrenter. Här är en jämförelse med två andra företag inom samma bransch: Ambea AB och Humana AB.

Ambea AB

Ambea AB är ett annat ledande företag inom hälso- och sjukvårdssektorn i Skandinavien. Företaget är noterad på Stockholmsbörsen under tickerkoden AMBEA.ST och har ett marknadsvärde på 6,297 miljarder SEK. Ambea erbjuder liknande tjänster som Attendo, inklusive äldreboenden och hemtjänst. Aktien handlas för närvarande till 72,75 SEK.

Humana AB

Humana AB är också en stor aktör inom hälso- och sjukvårdssektorn i Skandinavien. Företaget är noterad på Stockholmsbörsen under tickerkoden HUM.ST och har ett marknadsvärde på 1,726 miljarder SEK. Humana erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive äldreboenden, hemtjänst och stödboenden. Aktien handlas för närvarande till 33,30 SEK.

Prestation över tid

När man jämför Attendos prestation med OMX Stockholm 30 Index, framgår det att företaget har haft en blandad utveckling. Under 2024 har Attendo aktie haft en YTD-avkastning på 24,61%, jämfört med 9,40% för OMX Stockholm 30 Index. På ett års sikt har aktien ökat med 35,70%, jämfört med 14,41% för indexet. På tre och fem års sikt har aktien dock presterat sämre än indexet, med en avkastning på 7,41% respektive 14,56%, jämfört med 15,50% respektive 70,14% för indexet.

Framtidsutsikter och målpris

Analytiker har höga förväntningar på Attendos framtida utveckling och har satt ett målpris på 56,33 SEK för det kommande året. Företagets starka marknadsposition inom hälso- och sjukvårdssektorn, tillsammans med dess breda tjänsteutbud, gör det till en attraktiv investering för framtiden. Attendos fokus på att leverera kvalitativa vårdtjänster och dess förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden ger företaget goda förutsättningar att fortsätta växa och generera värde för sina aktieägare.

Sammanfattningsvis erbjuder Attendo AB en stabil och växande verksamhet inom en kritisk sektor, vilket reflekteras i dess finansiella prestanda och marknadsposition. Med fortsatt fokus på att leverera kvalitativa vårdtjänster står företaget väl rustat för framtida utmaningar och möjligheter. Detta gör Attendo aktie till ett intressant val för investerare som söker exponering mot hälso- och sjukvårdssektorn i Skandinavien och Finland.

Frågor och svar om Attendo aktie

I takt med att allt fler investerare och intressenter riktar sin uppmärksamhet mot hälso- och sjukvårdssektorn, framstår Attendo AB som ett betydande namn att hålla ögonen på. Med sin notering på Stockholmsbörsen och en imponerande historik av tjänsteleverans inom äldreomsorg och andra vårdtjänster, erbjuder Attendo en intressant möjlighet för de som överväger att investera i aktier inom denna sektor. Här följer några vanliga frågor och svar som kan ge en djupare förståelse för Attendos aktie och dess potentiella roll i din portfölj.

Vad är Attendos nuvarande marknadsvärde och hur har aktien presterat det senaste året?

Attendo AB:s marknadsvärde är för närvarande 6,943 miljarder SEK. Aktien har under det senaste året uppvisat en positiv utveckling med en ökning på 32,58%. Denna uppgång speglar företagets starka position på marknaden och dess förmåga att generera värde för sina aktieägare.

Hur ser Attendos utdelningspolicy ut?

Attendo AB har en utdelningspolicy som innebär att aktieägarna erhåller 1,00 SEK per aktie, vilket motsvarar en avkastning på 2,28%. Denna policy reflekterar företagets strävan att dela med sig av vinsten till sina aktieägare samtidigt som det behåller tillräckligt med kapital för att finansiera framtida tillväxt och utveckling.

Vilka är Attendos huvudsakliga konkurrenter och hur står sig Attendo i jämförelse?

Attendo AB står i konkurrens med företag som Ambea AB och Humana AB på den skandinaviska marknaden. Jämfört med dessa konkurrenter, har Attendo visat en stark marknadsposition, vilket delvis kan tillskrivas dess breda utbud av tjänster och långvariga erfarenhet inom sektorn. Med ett marknadsvärde som är jämförbart med Ambeas och betydligt högre än Humanas, framstår Attendo som en ledande aktör inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Vad kan man förvänta sig av Attendos framtidsutsikter?

Med ett målpris på 56,33 SEK för det kommande året ser analytiker en fortsatt positiv utveckling för Attendo AB:s aktie. Företagets starka marknadsposition och omfattande tjänsteutbud, i kombination med en växande efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster, gör Attendo till en attraktiv investering för framtiden. Företagets fokus på kvalitet och innovation inom vårdtjänster förväntas fortsätta att driva tillväxt och skapa värde för aktieägare.