Grangex Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Grangex Aktie: Analyser & Data

Gränges aktie representerar andelar i Gränges AB, ett ledande företag inom aluminiumindustrin. Gränges AB är specialiserat på utveckling, produktion och distribution av valsade aluminiumprodukter. Dessa produkter används i en rad olika tillämpningar, inklusive termiska system, specialförpackningar och nischapplikationer. Företaget betjänar marknader i Europa, Asien och Amerika och har kunder inom fordonsindustrin, HVAC-system (värme, ventilation och luftkonditionering), batterier, transformatorer, värmeväxlare och vindkraftverk. Gränges aktie är noterad på Stockholmsbörsen under tickerkoden GRNG.ST och har blivit en attraktiv investering för många på grund av företagets stabila prestanda och framtidsutsikter.

Gränges AB:s finansiella prestation

Gränges AB har visat en stark finansiell prestation de senaste åren. Företagets marknadsvärde ligger på cirka 14,724 miljarder SEK per den 7 juni 2024. Aktiekursen handlades till 138,50 SEK, vilket representerar en ökning på 1,09% för dagen. Denna positiva utveckling är ett tecken på investerarnas förtroende för företaget.

Under det senaste året har Gränges aktie haft en imponerande årsavkastning på 43,93%, vilket överträffar OMX Stockholm 30 Index som hade en avkastning på 14,41% under samma period. På fem år har Gränges aktie stigit med 79,82%, vilket också överträffar OMX Stockholm 30 Index som ökade med 70,14%. Dessa siffror visar att Gränges aktie har varit en stark investering över tid.

Nyckeltal och statistik

När man analyserar Gränges AB:s finansiella hälsa är det viktigt att titta på nyckeltal och statistik. Företaget har ett pris/inkomst-förhållande (P/E) på 14,86 och en vinst per aktie (EPS) på 9,32. Dessa siffror indikerar att företaget är väl värderat och genererar starka vinster per aktie.

Företagets totala intäkter för de senaste tolv månaderna (ttm) uppgår till 21,98 miljarder SEK, med en nettoinkomst på 993 miljoner SEK. Detta visar att Gränges har en stark intäktsström och är lönsamt. Avkastningen på eget kapital (ROE) är 11,14%, och avkastningen på tillgångar (ROA) ligger på 5,34%. Dessa nyckeltal indikerar att företaget är effektivt i att generera avkastning på sina tillgångar och eget kapital.

Gränges AB har också en skuldsättningsgrad på 41,46%, vilket innebär att företaget har en balanserad finansieringsstruktur. Det levererade fria kassaflödet är 1,31 miljarder SEK, vilket ger företaget flexibilitet att investera i tillväxtmöjligheter och betala utdelningar till aktieägarna.

Historisk aktieprestanda

Gränges aktie har visat sig vara en stark investering under de senaste åren. Årsavkastningen uppgår till 43,93%, medan treårsavkastningen är 32,10%. På fem år har aktien ökat med 79,82%. Dessa siffror visar att Gränges aktie har överträffat många av sina konkurrenter och marknadsindex över tid.

En sådan stark prestanda kan tillskrivas företagets framgångsrika affärsstrategier och dess förmåga att anpassa sig till marknadsförändringar. Genom att fokusera på innovation och hållbarhet har Gränges kunnat behålla sin konkurrenskraft och fortsätta växa.

Utdelningar och framtidsutsikter

Gränges erbjuder också en attraktiv utdelning till sina aktieägare. Den framåtblickande utdelningen är 3,00 SEK per aktie med en utdelningsavkastning på 2,17%. Nästa ex-dividend datum är den 11 november 2024, vilket innebär att investerare som äger aktien före detta datum kommer att vara berättigade till utdelningen.

Företagets ettåriga målkurs är satt till 153,90 SEK, vilket indikerar en potentiell uppsida för investerare. Detta mål baseras på företagets starka finansiella prestation och positiva framtidsutsikter.

Marknader och produkter

Gränges AB är verksamt inom flera viktiga marknadssegment. Företaget levererar aluminiumprodukter till fordonsindustrin, HVAC-system, specialförpackningar, batterier, transformatorer, värmeväxlare och vindkraftverk. Dessa produkter inkluderar både klädda och okädda valsade aluminiumprodukter, vilket ger företaget en bred kundbas och diversifierade intäktsströmmar.

Fordonsindustrin är en av de största marknaderna för Gränges, där företaget levererar aluminiumprodukter för användning i motorer, kylsystem och andra komponenter. HVAC-system är en annan viktig marknad, där Gränges levererar aluminiumprodukter för användning i värmeväxlare och andra komponenter.

Specialförpackningar är ett annat segment där Gränges har en stark närvaro. Företaget levererar aluminiumprodukter för användning i förpackningar för livsmedel, drycker och andra produkter. Batterier, transformatorer och vindkraftverk är andra marknader där Gränges har en stark närvaro.

Gränges aktie: En framtidsspaning

Gränges AB står inför både möjligheter och utmaningar i framtiden. Företagets fokus på innovation och hållbarhet kan ge det en konkurrensfördel på marknaden. Genom att investera i forskning och utveckling kan Gränges fortsätta att utveckla nya och förbättrade aluminiumprodukter som möter kundernas behov och krav.

Samtidigt kan globala ekonomiska osäkerheter och fluktuationer i råvarupriser påverka företagets prestanda. Aluminiumpriser kan vara volatila, och förändringar i priserna kan påverka företagets intäkter och lönsamhet. Dessutom kan handelsrestriktioner och tullar påverka företagets export och import av aluminiumprodukter.

Trots dessa utmaningar har Gränges visat sig vara en stabil och lönsam aktör inom aluminiumindustrin. Företagets starka finansiella prestation och diversifierade produktportfölj ger det en solid grund att bygga vidare på. Med sitt fokus på innovation och hållbarhet är Gränges väl positionerat för att möta framtidens utmaningar och fortsätta växa.

Sammanfattningsvis är Gränges aktie en attraktiv investering för de som söker långsiktig tillväxt och stabilitet. Med en stark finansiell prestation, diversifierad produktportfölj och positiva framtidsutsikter, fortsätter Gränges att vara en ledande aktör inom aluminiumindustrin.

Frågor och svar om Gränges aktie

I takt med att intresset för hållbara och innovativa material växer, har Gränges AB etablerat sig som en central spelare på aluminiummarknaden. Med sin långa historia, globala närvaro och fokus på teknisk utveckling, erbjuder Gränges aktie en intressant möjlighet för investerare. Här följer några vanliga frågor kring Gränges aktie, dess prestanda och framtidsutsikter.

Vad är Gränges AB:s nuvarande marknadsvärde och hur har aktien presterat det senaste året?

Gränges AB:s marknadsvärde är cirka 14,724 miljarder SEK per den 7 juni 2024. Aktien har haft en imponerande årsavkastning på 43,93%, vilket överträffar OMX Stockholm 30 Index som hade en avkastning på 14,41% under samma period.

Vilka nyckeltal bör man titta på när man överväger att investera i Gränges aktie?

När man överväger att investera i Gränges bör man titta på nyckeltal såsom pris/inkomst-förhållande (P/E) som är 14,86, vinst per aktie (EPS) på 9,32, samt företagets starka avkastning på eget kapital (ROE) på 11,14% och avkastning på tillgångar (ROA) som ligger på 5,34%.

Hur ser utdelningen ut för Gränges aktie och vad är nästa ex-dividend datum?

Gränges erbjuder en framåtblickande utdelning på 3,00 SEK per aktie med en utdelningsavkastning på 2,17%. Nästa ex-dividend datum är den 11 november 2024.

Vilka marknader och produkter fokuserar Gränges på?

Gränges är verksamt inom flera viktiga marknadssegment och levererar aluminiumprodukter till bland annat fordonsindustrin, HVAC-system, specialförpackningar, batterier, transformatorer, värmeväxlare och vindkraftverk. Företaget erbjuder både klädda och okädda valsade aluminiumprodukter.

Vilka framtidsutsikter och utmaningar kan påverka Gränges aktie?

Gränges framtidsutsikter ser positiva ut med tanke på företagets fokus på innovation och hållbarhet. Dock kan globala ekonomiska osäkerheter och fluktuationer i råvarupriser utgöra utmaningar. Trots detta har Gränges visat sig vara en stabil och lönsam aktör inom sin industri.