Prevas Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Prevas Aktie: Analyser & Data

Prevas aktie representerar en andel i Prevas AB, ett teknikkonsultbolag som är noterat på Stockholmsbörsen under symbolen PREV-B.ST. Bolaget är känt för sina innovativa lösningar inom teknologisektorn och har en stark position på marknaden. För investerare innebär Prevas aktie en möjlighet att ta del av företagets framgångar och tillväxtpotential.

Aktieinformation och historisk utveckling

Prevas aktie har visat en imponerande utveckling över tid. Per den 7 juni 2024 stängde aktien på 136,40 SEK, vilket motsvarar en nedgång på 1,30% för dagen. Men om vi tittar på längre tidsperioder ser vi en mycket positiv trend:

 • 1 dag: -1,30%
 • 5 dagar: -2,43%
 • 3 månader: +17,59%
 • 6 månader: +22,22%
 • År till datum (YTD): +13,10%
 • 1 år: +14,43%
 • 5 år: +528,57%
 • All time: +645,36%

Det är tydligt att Prevas aktie har haft en stark uppgång under de senaste fem åren, vilket gör den till en attraktiv investering för många.

Finansiell översikt

Prevas har en marknadsvärdering på cirka 1,737 miljarder SEK. Företagets finansiella nyckeltal visar på en stabil och lönsam verksamhet:

 • P/E-tal (TTM): 15,88
 • EPS (TTM): 8,59
 • Utdelning och avkastning: 4,75 SEK (3,48%)
 • Beta (5 år månadsvis): 1,72

Företagets resultaträkning och balansräkning indikerar en stark ekonomisk position med en vinstmarginal på 7,35% och en avkastning på eget kapital på 17,57%. Totala intäkter för de senaste tolv månaderna uppgår till 1,5 miljarder SEK med ett nettoresultat på 109,95 miljoner SEK.

Tjänster och lösningar

Prevas erbjuder ett brett spektrum av tjänster inom teknologisektorn. Företaget specialiserar sig på:

 • Inbäddade system och intelligenta sensorer
 • Underhållslösningar för företags tillgångar
 • Industriell digitalisering och Internet of Things (IoT)
 • Utveckling av medicintekniska produkter
 • Cybersäkerhet och elektronikdesign
 • Industriella molnlösningar och säkerhet
 • Produktionsutveckling och projektledning
 • UX och UI-tjänster

Företaget erbjuder också specifika lösningar som elektrisk kraft, industriell processautomation och optimering av produktionssystem. Dessa tjänster och lösningar gör Prevas till en mångsidig aktör inom teknologisektorn.

Bransch och kundsegment

Prevas betjänar flera olika branscher, inklusive:

 • Life Science
 • Tillverkningsindustri
 • Energi
 • Automotive och transport
 • Försvar
 • Mat och dryck
 • Stål och mineraler
 • Telekom

Företagets breda kundbas och mångsidiga tjänsteutbud gör det väl positionerat för att möta de varierande behoven inom dessa sektorer. Genom att erbjuda skräddarsydda lösningar kan Prevas effektivt tillgodose specifika krav från olika industrier.

Jämförelse med konkurrenter

När man jämför Prevas med andra företag inom samma bransch, såsom Dustin Group AB, Azeus Systems Holdings Ltd., och SeSa S.p.A., framstår Prevas som en stark aktör med en solid marknadsposition. Företagets marknadsvärde och tillväxttakt överträffar många av dess konkurrenter, vilket ytterligare understryker dess attraktionskraft för investerare. Till exempel:

 • Dustin Group AB: Har en marknadsvärdering på cirka 6,5 miljarder SEK men visar en lägre tillväxttakt jämfört med Prevas.
 • Azeus Systems Holdings Ltd.: Ett mindre företag med en marknadsvärdering på cirka 500 miljoner SEK.
 • SeSa S.p.A.: Ett italienskt företag med en stark närvaro i Europa, men som inte matchar Prevas tillväxttakt.

Prevas förmåga att kombinera teknologisk innovation med kundanpassade lösningar gör det till en ledande aktör inom sin sektor.

Framtidsutsikter för Prevas aktie

Med en stark finansiell ställning och ett omfattande utbud av teknologiska tjänster, är Prevas väl positionerat för fortsatt tillväxt. Företagets fokus på innovation och kundanpassade lösningar gör det till en nyckelspelare inom teknologisektorn.

Prevas aktie har visat sig vara en lönsam investering med betydande uppgångar över flera tidsperioder. Med fortsatt fokus på teknologisk utveckling och kundnöjdhet, ser framtiden ljus ut för detta Västerås-baserade företag. Företagets strategi att ständigt förbättra och anpassa sina tjänster efter marknadens behov kommer sannolikt att fortsätta driva dess framgångar.


Lista över viktiga aktörer

 • Prevas AB
 • Dustin Group AB (publ)
 • Azeus Systems Holdings Ltd.
 • SeSa S.p.A.
 • TSS, Inc.

Denna omfattande analys ger en djupgående insikt i Prevas AB:s aktieprestanda, finansiella styrka, tjänsteutbud och marknadsposition. Det visar tydligt varför Prevas fortsätter att vara en attraktiv investering inom teknologisektorn.

Frågor och svar om Prevas aktie

I takt med att teknologisektorn fortsätter att expandera, framstår Prevas AB som en alltmer intressant aktör för investerare. Med sin imponerande historiska utveckling och starka position på marknaden, har Prevas aktie blivit ett hett samtalsämne bland investerare som söker tillväxt och innovation. Nedan följer några av de vanligaste frågorna kring Prevas aktie, baserade på den senaste analysen och datan.

Vad är den senaste stängningskursen för Prevas aktie?

Den 7 juni 2024 stängde Prevas aktie på 136,40 SEK, vilket visar på en mindre nedgång med 1,30% för dagen.

Hur har Prevas aktie presterat över tid?

Prevas aktie har visat en anmärkningsvärd tillväxt, särskilt över de senaste fem åren med en ökning på 528,57%. Totalt har aktien ökat med 645,36% sedan den först noterades.

Vilka finansiella nyckeltal sticker ut för Prevas?

Några av de mest framträdande finansiella nyckeltalen för Prevas inkluderar ett P/E-tal (TTM) på 15,88, EPS (TTM) på 8,59, samt en utdelning och avkastning på 4,75 SEK (3,48%).

Vilka tjänster erbjuder Prevas?

Prevas är specialiserade på en rad tjänster inom teknologisektorn, inklusive inbäddade system, underhållslösningar för företags tillgångar, industriell digitalisering, utveckling av medicintekniska produkter, cybersäkerhet, industriella molnlösningar och produktionsutveckling.

Hur står sig Prevas jämfört med sina konkurrenter?

Jämfört med andra företag inom samma bransch, som Dustin Group AB och SeSa S.p.A., framstår Prevas som en stark aktör med en solid marknadsposition och en tillväxttakt som överträffar många av dess konkurrenter.