Rejlers Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Rejlers Aktie: Analyser & Data

Rejlers aktie har blivit ett intressant val för många investerare som söker stabilitet och långsiktig avkastning. Med en lång historia och en stark närvaro inom teknik och ingenjörstjänster, har Rejlers AB (publ) etablerat sig som en pålitlig aktör på marknaden. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen under tickern REJL-B.ST och erbjuder sina tjänster i flera länder, inklusive Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten.

Aktiekurs och finansiella nyckeltal

Aktiekursen för Rejlers AB har visat en stabil utveckling, med en stängningskurs på 159,60 SEK den 7 juni 2024. Detta innebär en ökning med 0,38% för dagen. Företagets marknadsvärde uppgår till cirka 3,528 miljarder SEK. Under det senaste året har aktien haft en volatilitet med en 52-veckors intervall mellan 104,00 SEK och 163,60 SEK. Den genomsnittliga dagliga handelsvolymen ligger på cirka 20,339 aktier, vilket indikerar en måttlig handelsaktivitet.

Rejlers har ett P/E-tal (pris/vinst-förhållande) på 18,01 och en vinst per aktie (EPS) på 8,86 SEK. Företagets utdelning är satt till 4,50 SEK per aktie med en direktavkastning på 2,82%. Nästa utdelningsdatum är satt till den 26 april 2024. Dessa nyckeltal visar på en sund finansiell ställning och en attraktiv avkastning för investerare.

Finansiell prestanda

Rejlers har visat en stark finansiell prestanda med en årlig intäkt på 4,19 miljarder SEK och en nettovinst på 200,8 miljoner SEK. Företagets rörelsemarginal ligger på 4,79%, och avkastningen på eget kapital (ROE) är 11,73%. Totalavkastningen för aktien under de senaste fem åren har varit imponerande 139,81%, vilket överträffar OMX Stockholm 30 Index som har haft en avkastning på 70,14% under samma period.

Den starka finansiella prestandan kan tillskrivas företagets diversifierade portfölj av tjänster och dess förmåga att anpassa sig till marknadsförändringar. Rejlers har också genomfört flera strategiska förvärv och partnerskap som har stärkt dess marknadsposition och bidragit till intäktstillväxten.

Verksamhetsområden och tjänster

Rejlers erbjuder ett brett spektrum av tekniska och ingenjörstjänster inom flera områden. Dessa inkluderar projektledning, projektteknik samt tjänster inom värme, ventilation, luftkonditionering, rörläggning och automation. Företaget betjänar en rad sektorer såsom energi, industri, byggnation, fastigheter, infrastruktur, informationssystem och tillverkningsprocesser.

Genom att erbjuda en diversifierad portfölj av tjänster kan Rejlers tillgodose behoven hos olika kunder och branscher. Detta har bidragit till företagets stabila intäktstillväxt och starka marknadsposition.

Historik och utveckling

Företaget grundades 1942 och har genomgått flera förändringar och expansioner under åren. Ursprungligen känt som Rejlerkoncernen AB, bytte företaget namn till Rejlers AB (publ) i juli 2013. Med cirka 3,170 anställda har företaget en stark närvaro i Norden och Förenade Arabemiraten.

Rejlers har alltid haft en stark fokus på innovation och teknisk kompetens. Detta har möjliggjort för företaget att anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden och fortsätta växa. Genom åren har Rejlers också genomfört flera strategiska förvärv som har stärkt dess marknadsposition och utökat dess tjänsteutbud.

Jämförelse med konkurrenter

När man jämför Rejlers med andra företag inom samma sektor, såsom Systemair AB (publ), Knowit AB (publ), och Proact IT Group AB (publ), framstår Rejlers som en stark aktör med robust finansiell prestanda och konkurrenskraftiga nyckeltal. Exempelvis har Rejlers en högre totalavkastning under de senaste fem åren jämfört med flera av sina konkurrenter.

Systemair AB, som är verksamt inom ventilationsindustrin, har en totalavkastning på 95,67% under samma period. Knowit AB, som är specialiserat på IT-konsulttjänster, har en totalavkastning på 112,34%. Proact IT Group AB, som erbjuder IT-infrastruktur och molntjänster, har en totalavkastning på 87,56%. Dessa jämförelser visar att Rejlers har presterat bättre än flera av sina konkurrenter, vilket gör det till ett attraktivt val för investerare.

Framtidsutsikter för Rejlers aktie

Analytiker förutspår en fortsatt positiv utveckling för Rejlers aktiekurs med ett ettårsmål på 171,75 SEK. Den starka finansiella ställningen, tillsammans med företagets breda tjänsteutbud och geografiska spridning, gör Rejlers till en attraktiv investering för långsiktiga investerare. Företagets beta-värde på 1,07 indikerar också en måttlig marknadsrisk, vilket kan vara tilltalande för riskmedvetna investerare.

Rejlers har också flera strategiska planer för framtiden, inklusive ytterligare expansion på internationella marknader och utveckling av nya tjänster inom digitalisering och hållbarhet. Dessa initiativ förväntas bidra till fortsatt intäktstillväxt och stärka företagets marknadsposition.

Sammanfattningsvis är Rejlers aktie ett attraktivt val för investerare som söker stabilitet och långsiktig avkastning. Med en stark finansiell ställning, diversifierad portfölj av tjänster och en imponerande historik av avkastning, är Rejlers väl positionerat för framtida tillväxt.

Frågor och svar om Rejlers aktie

Att förstå nyanserna i Rejlers aktie kan vara en utmaning, men det är en viktig del av att göra välgrundade investeringsbeslut. Nedan finner du svar på några av de mest ställda frågorna som kan hjälpa dig att få en djupare insikt i företagets prestationer, dess position på marknaden samt framtidsutsikter.

Vad är Rejlers AB:s nuvarande aktiekurs och hur har den presterat det senaste året?

Rejlers AB:s aktiekurs stängde den 7 juni 2024 på 159,60 SEK. Under det senaste året har aktien uppvisat en volatilitet med en 52-veckors intervall mellan 104,00 SEK och 163,60 SEK.

Vilka är de viktigaste finansiella nyckeltalen för Rejlers?

De viktigaste finansiella nyckeltalen för Rejlers inkluderar ett P/E-tal på 18,01, en vinst per aktie (EPS) på 8,86 SEK och en direktavkastning på 2,82% med en utdelning på 4,50 SEK per aktie.

Hur står sig Rejlers jämfört med sina konkurrenter?

Jämfört med konkurrenter som Systemair AB och Knowit AB, framstår Rejlers som en stark aktör med robust finansiell prestanda och konkurrenskraftiga nyckeltal. Rejlers har en högre totalavkastning under de senaste fem åren jämfört med flera av sina konkurrenter.

Vad kan sägas om Rejlers framtidsutsikter enligt analytiker?

Analytiker förutspår en fortsatt positiv utveckling för Rejlers aktiekurs med ett ettårsmål på 171,75 SEK. Den starka finansiella ställningen, tillsammans med företagets breda tjänsteutbud och geografiska spridning, gör Rejlers till en attraktiv investering för långsiktiga investerare.