Scandion Oncology Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Scandion Oncology Aktie: Analyser & Data

Scandion Oncology Aktie är en investering i ett bioteknikföretag som fokuserar på att utveckla innovativa cancerbehandlingar. Företaget, som är listat på Stockholmsbörsen under tickerkoden SCOL.ST, har snabbt blivit känt för sin forskning och utveckling inom onkologi. Med sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark, arbetar Scandion Oncology intensivt för att skapa nya lösningar för cancerpatienter. Aktiens nuvarande status och framtida potential gör den till ett intressant objekt för investerare som är intresserade av biotekniksektorn.

Företagets bakgrund och historia

Scandion Oncology grundades 2017 och har sedan dess arbetat målmedvetet för att etablera sig som en ledande aktör inom cancerbehandling. Företaget har sitt ursprung i forskning vid Köpenhamns universitet och har sedan starten fokuserat på att utveckla läkemedel som kan övervinna läkemedelsresistens hos cancerpatienter.

En av de mest betydande milstolparna i företagets historia var utvecklingen av deras ledande läkemedelskandidat, SCO-101. Detta läkemedel har potential att förbättra effekten av befintliga cancerbehandlingar genom att göra cancerceller mer mottagliga för behandling. Scandion Oncology har också utökat sin pipeline med andra lovande läkemedelskandidater, inklusive SCO-201.

Företagets vision är att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter genom att erbjuda nya och effektiva behandlingsalternativ. Genom att fokusera på läkemedelsresistens, en av de största utmaningarna inom cancerbehandling, strävar Scandion Oncology efter att göra en betydande skillnad inom onkologin.

Finansiell översikt

Aktiekursen för Scandion Oncology har varit föremål för betydande volatilitet. Vid stängning den 7 juni 2024 låg aktiekursen på 0,4880 SEK, en nedgång med 2,01% för dagen. Under de senaste fem åren har aktien tappat hela 89,53% av sitt värde, och för året hittills är nedgången 87,78%. Den 52-veckors högsta och lägsta kursen för aktien har varit 5,6400 SEK respektive 0,1753 SEK.

Bolagets marknadsvärde uppgår till cirka 65,512 miljoner SEK, med en genomsnittlig handelsvolym på 324 007 aktier. Betavärdet över de senaste fem åren ligger på 1,26, vilket indikerar en högre volatilitet jämfört med marknaden i stort. Detta innebär att aktien kan vara mer känslig för marknadsrörelser, något som investerare bör beakta.

Läkemedelsutveckling och kliniska studier

Scandion Oncology har flera lovande läkemedelskandidater i sin pipeline. Den ledande produkten är SCO-101, en oral medicin som befinner sig i fas II-kliniska prövningar för behandling av kolorektal cancer och i fas I för behandling av pankreascancer. Utöver detta genomförs prekliniska studier för att undersöka SCO-101:s effekt på andra cancerformer.

En annan viktig läkemedelskandidat är SCO-201, som är i preklinisk fas för behandling av solida tumörer och HIV. Företagets mål är att utveckla dessa läkemedel till kommersiellt framgångsrika behandlingar som kan förbättra livskvaliteten för cancerpatienter.

Ekonomiska nyckeltal och lönsamhet

Scandion Oncology har ännu inte uppnått lönsamhet. Företaget rapporterar en förlust på 37,48 miljoner SEK för de senaste tolv månaderna, med en negativ vinst per aktie (EPS) på -0,4200 SEK. Avkastningen på tillgångar (ROA) är -54,41% och avkastningen på eget kapital (ROE) är -88,63%. Dessa siffror reflekterar de höga kostnaderna för forskning och utveckling i biotekniksektorn, särskilt för företag i tidiga kliniska faser.

Bolagets balansräkning visar en total kassa på 16,96 miljoner SEK och en skuldsättningsgrad på 1,14%. Det fria kassaflödet är negativt, vilket innebär att företaget för närvarande förbrukar mer pengar än det genererar. Detta är inte ovanligt för bioteknikföretag i tidiga utvecklingsstadier, men det innebär att företaget kan behöva ytterligare finansiering för att fortsätta sin verksamhet.

Konkurrens och marknadsposition

Scandion Oncology verkar i en konkurrensutsatt bransch med flera andra bioteknikföretag som utvecklar cancerbehandlingar. Några av konkurrenterna inkluderar:

  • QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (QUIA.ST) med ett marknadsvärde på 113,834 miljoner SEK.
  • Alligator Bioscience AB (ATORX.ST) med ett marknadsvärde på 876,293 miljoner SEK.
  • Cantargia AB (CANTA.ST) med ett marknadsvärde på 871,778 miljoner SEK.
  • Xspray Pharma AB (XSPRAY.ST) med ett marknadsvärde på 2,424 miljarder SEK.

Dessa företag har också sina egna unika forskningsområden och utvecklingsstrategier, vilket gör konkurrensen inom sektorn intensiv. Scandion Oncology’s fokus på läkemedelsresistens ger dem en nisch inom onkologi, men framgång kommer att bero på deras förmåga att ta sina läkemedelskandidater genom kliniska prövningar och till marknaden.

Framtidsutsikter och potential

Trots de utmaningar som Scandion Oncology står inför, inklusive betydande finansiella förluster och hög volatilitet i aktiekursen, finns det potential för framtida tillväxt. Framgång i de pågående kliniska prövningarna kan leda till betydande värdeökning för aktieägarna. Investerare bör dock vara medvetna om de höga riskerna förknippade med bioteknikinvesteringar, särskilt för företag i tidiga utvecklingsstadier.

Företagets framtida möjligheter är starkt kopplade till resultaten från deras kliniska prövningar. Om SCO-101 och SCO-201 visar sig vara effektiva i behandling av cancer, kan detta leda till betydande kommersiella möjligheter. Dessutom kan framgång i dessa prövningar öppna dörrar för partnerskap med större läkemedelsföretag, vilket kan ge ytterligare finansiering och resurser för att driva utvecklingen framåt.

För investerare som överväger att köpa Scandion Oncology aktie är det viktigt att noggrant följa företagets framsteg i kliniska prövningar och finansiella rapporter. Att förstå de risker och möjligheter som är förknippade med biotekniksektorn är avgörande för att fatta informerade investeringsbeslut.

Scandion Oncology fortsätter att arbeta mot sitt mål att förbättra cancerbehandlingar och erbjuda nya lösningar för patienter. Med en stark forskningsbas och en tydlig vision för framtiden, är företaget väl positionerat för att göra betydande framsteg inom onkologi.

Frågor och svar om Scandion Oncology aktie

Att investera i bioteknikbolag som Scandion Oncology kan vara både spännande och riskfyllt. Med en verksamhet som strävar efter att revolutionera cancerbehandlingen, lockar Scandion Oncology investerare som är intresserade av den medicinska forskningens framkant. Här följer några vanliga frågor kring aktien, som kan ge en djupare förståelse för bolaget och dess position på marknaden.

Vad är Scandion Oncology och vad gör de?

Scandion Oncology A/S är ett danskt bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel mot cancer. De är i klinisk fas och deras ledande produkt, SCO-101, är under utveckling för behandling av kolorektal cancer och pankreascancer. Företaget arbetar också med andra läkemedelskandidater, inklusive SCO-201 för behandling av solida tumörer och HIV.

Hur har aktiekursen för Scandion Oncology utvecklats?

Aktiekursen har varit mycket volatil. Från den 7 juni 2024 har aktien minskat med 2,01% för dagen och har under de senaste fem åren tappat 89,53% av sitt värde. För året hittills är nedgången 87,78%, med en 52-veckors högsta och lägsta kurs på 5,6400 SEK respektive 0,1753 SEK.

Vilka är de ekonomiska nyckeltalen för Scandion Oncology?

Scandion Oncology har ännu inte uppnått lönsamhet och rapporterar en förlust på 37,48 miljoner SEK för de senaste tolv månaderna. Vinst per aktie (EPS) är negativ på -0,4200 SEK. Företagets avkastning på tillgångar (ROA) är -54,41% och avkastningen på eget kapital (ROE) är -88,63%, vilket speglar de höga kostnaderna för forskning och utveckling inom biotekniksektorn.

Hur står sig Scandion Oncology jämfört med konkurrenter?

Scandion Oncology konkurrerar med flera andra bioteknikföretag inom utveckling av cancerbehandlingar. Några av dessa är QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, Alligator Bioscience AB, Cantargia AB och Xspray Pharma AB. Trots den hårda konkurrensen, har Scandion Oncology unika läkemedelskandidater som kan erbjuda nya behandlingsalternativ för cancerpatienter.

Vad kan investerare förvänta sig av Scandion Oncology framöver?

Trots utmaningar som finansiella förluster och hög volatilitet i aktiekursen, finns det potential för framtida tillväxt. Framgång i de pågående kliniska prövningarna kan leda till betydande värdeökning för aktieägarna. Dock bör investerare vara medvetna om de höga riskerna förknippade med investeringar i biotekniksektorn, särskilt för företag i tidiga utvecklingsstadier.