Coca Cola Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Coca Cola Aktie: Analyser & Data

Coca Cola aktie är en av de mest kända och handlade aktierna på New York Stock Exchange (NYSE) under symbolen KO. Med en lång historia av stabilitet och tillväxt, är det många investerare som ser den som en säker hamn i sina portföljer. Men är Coca Cola aktie verkligen en bra investering idag? Vi ska utforska detta genom att titta på finansiella data, analytikerrapporter, konkurrenssituation och utdelningshistorik.

Finansiell översikt

För att förstå värdet av Coca Cola aktie, är det viktigt att granska företagets finansiella ställning. Här kommer vi att gå igenom aktiekurs, marknadsvärde och några viktiga nyckeltal.

Aktiekurs och marknadsvärde

Den aktuella aktiekursen för Coca Cola är $63.91 vid stängning den 7 juni 2024. Efterhandelskursen är något högre på $63.94. Marknadsvärdet för företaget ligger på imponerande $275.32 miljarder USD. Dagens prisintervall har varit mellan $63.81 och $64.23, medan 52-veckors prisintervallet sträcker sig från $51.55 till $64.36. Dessa siffror visar på en stabil och något stigande trend för aktien.

Finansiella nyckeltal

När vi tittar på finansiella nyckeltal för Coca Cola aktie, ser vi att omsättningen (TTM) är $46.07 miljarder USD och nettoinkomsten (TTM) är $10.78 miljarder USD. Resultatet per aktie (EPS, TTM) ligger på $2.50, och P/E-talet är 25.56. Det framåtblickande P/E-talet är något lägre på 21.80, vilket indikerar förväntningar om fortsatt tillväxt. Utdelningen är $1.94 per aktie, vilket ger en utdelningsavkastning på 3.04%. Ex-utdelningsdatumet är satt till 14 juni 2024.

Analytikerrapporter och prognoser

Analytiker har en positiv syn på Coca Cola aktie. Enligt 12 analytiker har aktien en genomsnittlig rating som ”Strong Buy.” Den förväntade aktiekursen för de kommande 12 månaderna är $68.33, vilket innebär en potentiell uppgång på 6.92% från den senaste aktiekursen.

Analytikermål

  • Prisprognos: $68.33 (6.92% uppsida)
  • Analytikerkonsensus: Strong Buy

Analytikerrapporter pekar på att Coca Cola har en stark marknadsposition och en diversifierad produktportfölj som kan fortsätta att driva tillväxten framåt. Företaget har också visat en förmåga att anpassa sig till förändringar i konsumentbeteende och marknadsförhållanden.

Konkurrentjämförelse

Coca Cola står inför konkurrens från flera stora aktörer inom dryckesindustrin, inklusive PepsiCo, Keurig Dr Pepper och Monster Beverage Corporation. Här är en jämförelse av deras marknadsvärde och prestation:

  • PepsiCo (PEP): $235.144 miljarder USD
  • Keurig Dr Pepper (KDP): $46.943 miljarder USD
  • Monster Beverage (MNST): $55.231 miljarder USD

PepsiCo är den närmaste konkurrenten med ett marknadsvärde som ligger något lägre än Coca Colas. Keurig Dr Pepper och Monster Beverage är betydligt mindre, men de utgör ändå en betydande konkurrens inom vissa segment av dryckesmarknaden.

Utdelningar och avkastning

Coca Cola har en lång tradition av att betala utdelningar till sina aktieägare. Den nuvarande utdelningen är $1.94 per aktie, vilket motsvarar en utdelningsavkastning på 3.04%. Företaget har också en stark kassaflödesposition med en total likviditet på $16.92 miljarder USD. Detta gör att Coca Cola kan fortsätta att betala ut stabila utdelningar även i tider av ekonomisk osäkerhet.

Coca Cola: En ikonisk investering

Coca Cola aktie fortsätter att vara en attraktiv investering för många. Företaget har en stark varumärkesigenkänning och en diversifierad produktportfölj som sträcker sig över flera olika dryckeskategorier. Dessutom har Coca Cola en robust finansiell ställning och en lång historia av stabil tillväxt och utdelningar.

Genom att analysera och förstå dessa nyckelfaktorer kan investerare fatta välgrundade beslut om huruvida Coca Cola aktie är rätt val för deras portfölj. Med en positiv analytikerkonsensus och en stark marknadsposition, verkar Coca Cola vara en säker och lönsam investering för framtiden.

Frågor och svar om Coca Cola-aktien

I denna sektion dyker vi djupare in i de detaljer och analyser som omger Coca Cola-aktien, en global gigant inom dryckesindustrin. Med en omfattande produktportfölj och en stark marknadsposition är Coca Cola-aktien ett ämne av stort intresse för många investerare. Låt oss utforska några av de vanligaste frågorna kring denna ikoniska aktie.

Vad är den nuvarande aktiekursen för Coca Cola och hur har den presterat det senaste året?

Den nuvarande aktiekursen vid stängning den 7 juni 2024 är $63.91. Under det senaste året har aktien rört sig inom ett prisintervall på $51.55 till $64.36, vilket visar på en positiv trend och en stabil uppgång i aktiens värde.

Hur ser Coca Colas finansiella prestation ut?

Under 2023 rapporterade Coca Cola en omsättning på $45.75 miljarder USD, en ökning med 6.39% jämfört med föregående år. Nettoinkomsten ökade med 12.28% till $10.71 miljarder USD, vilket tyder på en stark finansiell hälsa och tillväxt för företaget.

Vad säger analytikerna om Coca Cola-aktien?

Enligt 12 analytiker har Coca Cola-aktien en genomsnittlig rating som ”Strong Buy.” Den förväntade aktiekursen för de kommande 12 månaderna är $68.33, vilket innebär en potentiell uppgång på 6.92% från den senaste aktiekursen. Detta pekar på en fortsatt positiv syn på aktiens framtida prestation.

Hur ser utdelningen ut för Coca Cola-aktien?

Coca Cola har en nuvarande utdelning på $1.94 per aktie, vilket motsvarar en utdelningsavkastning på 3.04%. Detta visar på företagets starka tradition av att återföra värde till sina aktieägare genom regelbundna utdelningar.

Vilka är de största konkurrenterna till Coca Cola och hur jämför sig deras marknadsvärden?

Coca Cola står inför konkurrens från flera stora aktörer inom dryckesindustrin, inklusive PepsiCo, Keurig Dr Pepper, och Monster Beverage Corporation. PepsiCos marknadsvärde är $235.144 miljarder USD, Keurig Dr Pepper har ett marknadsvärde på $46.943 miljarder USD, och Monster Beverage ligger på $55.231 miljarder USD. Dessa jämförelser visar på Coca Colas starka position på marknaden trots den intensiva konkurrensen.