Goodbye Kansas Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Goodbye Kansas Aktie: Analyser & Data

När man talar om Goodbye Kansas aktie, är det viktigt att förstå företagets bakgrund och finansiella situation. Goodbye Kansas Group AB är ett svenskt företag som specialiserar sig på teknikdrivet visuellt innehåll, inklusive AR, VR, VFX och digitala människor. Men hur presterar egentligen deras aktie på marknaden? Låt oss ta en närmare titt.

Företagets historia och utveckling

Goodbye Kansas Group AB grundades 2015 och har sedan dess genomgått flera förändringar. Ursprungligen hette företaget Bublar Group AB, men bytte namn till Goodbye Kansas Group AB i maj 2021. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och sysselsätter 143 heltidsanställda per den 31 december 2023.

Företagets resa började med en stark vision om att kombinera teknik och kreativitet för att skapa banbrytande visuellt innehåll. De har utvecklat produkter och lösningar inom AR, VR, VFX-produktion, filmsekvenser, performance capture och skanning, digitala människor och realtidsanimation. Med tiden har de också expanderat till att erbjuda film- och TV-samproduktioner, IP-utveckling, samt virtuella träningslösningar i 3D/AR för e-handel.

Tjänster och produkter

Goodbye Kansas erbjuder en rad olika tjänster och produkter som riktar sig till flera branscher, inklusive TV, film, streaming, spel och e-handel. Deras huvudsakliga erbjudanden inkluderar:

AR och VR

Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) är två av de mest spännande teknologierna som Goodbye Kansas arbetar med. Genom att använda AR och VR kan de skapa uppslukande upplevelser som engagerar användare på ett helt nytt sätt. Dessa teknologier används inte bara för underhållning, utan även inom utbildning och träning.

VFX-produktion

Visuella effekter (VFX) är en annan viktig del av Goodbye Kansas erbjudande. De har arbetat med flera högprofilerade projekt inom film och TV, där de har skapat imponerande visuella effekter som förbättrar berättelsen och tittarupplevelsen. VFX-produktion kräver en kombination av teknisk expertis och kreativitet, och Goodbye Kansas har visat att de behärskar båda.

Digitala människor och realtidsanimation

En av de mest innovativa tjänsterna som Goodbye Kansas erbjuder är skapandet av digitala människor och realtidsanimation. Genom att använda avancerad teknik kan de skapa digitala karaktärer som ser ut och rör sig som riktiga människor. Detta öppnar upp nya möjligheter för både underhållning och kommersiella applikationer.

Finansiell prestanda och aktiekurs

När det kommer till Goodbye Kansas aktie, har det varit en utmanande resa. Aktiekursen har sett en betydande nedgång över de senaste åren. Vid stängning den 7 juni 2024 var aktiekursen 0,7400 SEK, vilket motsvarar en nedgång med 4,52 % för dagen. Denna nedgång är en del av en större trend där aktiekursen har minskat drastiskt över olika tidsperioder:

 • 1 dag: -4,52 %
 • 5 dagar: -16,38 %
 • 3 månader: -13,75 %
 • 6 månader: -96,63 %
 • År till datum (YTD): -95,85 %
 • 1 år: -99,26 %
 • 5 år: -99,99 %

Dessa siffror visar på stora utmaningar för företaget och dess aktieägare. Trots detta fortsätter Goodbye Kansas att utveckla innovativa lösningar inom AR, VR och VFX, vilket kan ge potential för framtida tillväxt om de kan vända sin finansiella situation.

Finansiella höjdpunkter

Goodbye Kansas Group AB har en marknadsvärdering på 16,215 miljoner SEK och en beta på 1,00, vilket indikerar att aktien har en volatilitet som är jämförbar med marknaden som helhet. Företaget har inte visat någon vinst de senaste tolv månaderna, med en negativ EPS (Earnings Per Share) på -490,5800 SEK.

Omsättning och nettovinst

 • Omsättning (ttm): 241,41 miljoner SEK
 • Nettovinst tillgänglig för vanliga aktieägare (ttm): -100,61 miljoner SEK
 • Totala kontanter (mrq): 12,34 miljoner SEK
 • Kassaflöde efter hävstång (ttm): -199,97 miljoner SEK
 • Vinstmarginal: -41,68 %
 • Avkastning på tillgångar (ttm): -78,70 %
 • Avkastning på eget kapital (ttm): -367,96 %

Dessa finansiella höjdpunkter visar att Goodbye Kansas har haft det svårt att generera vinst och upprätthålla en stark finansiell position. Detta är något som investerare bör vara medvetna om när de överväger att investera i företaget.

Jämförelse med konkurrenter

För att få en bättre förståelse för Goodbye Kansas position på marknaden, är det värdefullt att jämföra dem med liknande företag inom underhållningsindustrin. Här är några exempel:

 • Mavshack AB (publ) (MAV.ST): Aktiekurs 0,1005 SEK, marknadsvärdering 3,482 miljoner SEK
 • Pop Culture Group Co., Ltd (CPOP): Aktiekurs 1,4500 USD, marknadsvärdering 5,712 miljoner USD
 • Viaplay Group AB (publ) (VPLAY-B.ST): Aktiekurs 0,8204 SEK, marknadsvärdering 3,756 miljarder SEK
 • Cinemark Holdings, Inc. (CNK): Aktiekurs 16,80 USD, marknadsvärdering 2,055 miljarder USD
 • AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC): Aktiekurs 4,9100 USD, marknadsvärdering 1,451 miljarder USD

Genom att jämföra aktiekurs och marknadsvärdering kan vi se att Goodbye Kansas har en lägre marknadsvärdering jämfört med flera av sina konkurrenter. Detta kan delvis förklaras av deras finansiella utmaningar och den dramatiska nedgången i aktiekursen.

Framtidsutsikter och utmaningar

Trots de finansiella utmaningarna finns det fortfarande möjligheter för Goodbye Kansas att växa och utvecklas. Företaget fortsätter att investera i innovativa lösningar inom AR, VR och VFX, vilket kan ge dem en konkurrensfördel på marknaden. Här är några potentiella tillväxtområden:

Expanderande marknader

AR och VR-marknaderna förväntas växa betydligt under de kommande åren. Goodbye Kansas kan dra nytta av denna tillväxt genom att fortsätta utveckla och förbättra sina produkter och tjänster inom dessa områden. Genom att erbjuda banbrytande teknologier kan de attrahera nya kunder och öka sin marknadsandel.

Samarbete och partnerskap

Ett annat sätt för Goodbye Kansas att växa är genom strategiska samarbeten och partnerskap. Genom att samarbeta med andra företag inom underhållningsindustrin kan de dra nytta av synergier och skapa nya affärsmöjligheter. Detta kan hjälpa dem att diversifiera sin intäktsström och minska deras beroende av enskilda projekt.

Utmaningar

Trots dessa möjligheter finns det också flera utmaningar som Goodbye Kansas måste övervinna. En av de största utmaningarna är deras finansiella situation. Företaget måste hitta sätt att förbättra sin lönsamhet och minska sina förluster för att kunna fortsätta växa och utvecklas.

En annan utmaning är den ökande konkurrensen inom underhållningsindustrin. Flera företag satsar på AR, VR och VFX, vilket innebär att Goodbye Kansas måste fortsätta att vara innovativa och erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster för att behålla sin konkurrensfördel.

En resa genom AR och VR

Goodbye Kansas har verkligen tagit tillvara på möjligheterna som AR och VR erbjuder. Genom att skapa uppslukande upplevelser kan de engagera användare på ett helt nytt sätt. Men vad innebär detta för framtiden?

AR och VR har potential att förändra hur vi konsumerar media och interagerar med digitalt innehåll. Goodbye Kansas är väl positionerade för att dra nytta av denna utveckling genom att fortsätta utveckla innovativa lösningar inom dessa områden. Genom att erbjuda högkvalitativa AR och VR-upplevelser kan de attrahera nya kunder och öka sin marknadsandel.

Sammanfattningsvis, Goodbye Kansas aktie har haft en utmanande resa, men företaget fortsätter att utveckla innovativa lösningar inom AR, VR och VFX. Trots deras finansiella utmaningar finns det fortfarande möjligheter för tillväxt och utveckling om de kan vända sin finansiella situation och fortsätta erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster.

Frågor och svar om Goodbye Kansas aktie

I takt med att intresset för teknikdrivet visuellt innehåll ökar, vänder sig många investerare och intressenter mot företag som Goodbye Kansas Group AB för att förstå deras position på marknaden. Med sin breda verksamhet inom AR, VR, VFX och digitala lösningar, står företaget inför både utmaningar och möjligheter. Denna FAQ syftar till att ge en djupare insikt i Goodbye Kansas aktiens nuvarande läge och dess framtidsutsikter.

Vad innebär Goodbye Kansas Group AB:s tjänster och produkter?

Goodbye Kansas Group AB erbjuder en rad tjänster och produkter inom visuellt innehåll, inklusive teknikdriven innehållsskapande såsom Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), VFX-produktion, filmsekvenser, performance capture och skanning, digitala människor och realtidsanimation. De är även involverade i film- och TV-samproduktioner, IP-utveckling, samt utveckling av virtuella träningslösningar i 3D/AR för e-handel.

Hur har aktiekursen för Goodbye Kansas Group AB förändrats över tid?

Aktiekursen för Goodbye Kansas Group AB har visat en betydande nedgång under de senaste åren. Från den 7 juni 2024 var aktiekursen 0,7400 SEK, vilket representerar en nedgång med 4,52 % för dagen och en dramatisk nedgång över längre tidsperioder, inklusive en minskning med nästan 100 % över de senaste fem åren.

Vilken är den finansiella situationen för Goodbye Kansas Group AB?

Företaget har kämpat ekonomiskt, med en marknadsvärdering på 16,215 miljoner SEK och en negativ EPS (Earnings Per Share) på -490,5800 SEK de senaste tolv månaderna. Detta pekar på att företaget inte har genererat vinst under perioden, med en nettovinst tillgänglig för vanliga aktieägare på -100,61 miljoner SEK och en vinstmarginal på -41,68 %.

Hur står sig Goodbye Kansas jämfört med liknande företag inom industrin?

När Goodbye Kansas Group AB jämförs med liknande företag inom underhållningsindustrin, som Mavshack AB och Viaplay Group AB, framgår det att företaget har en lägre aktiekurs och marknadsvärdering. Detta kan delvis förklaras av företagets ekonomiska svårigheter och den stora nedgången i aktiekursen. Dock fortsätter Goodbye Kansas att utveckla innovativa lösningar som kan ge dem en konkurrensfördel på lång sikt.

Vilka är de främsta utmaningarna och möjligheterna för Goodbye Kansas framåt?

De främsta utmaningarna för Goodbye Kansas inkluderar deras ekonomiska svårigheter och behovet av att vända den nedåtgående trenden i aktiekursen. Möjligheterna ligger i företagets fortsatta innovation inom AR, VR och VFX, samt potentialen att bredda sin kundbas och öka intäkterna genom nya produkter och tjänster. Framgång i dessa områden kan hjälpa företaget att förbättra sin ekonomiska situation och skapa värde för aktieägarna.