W5 Solutions Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

W5 Solutions Aktie: Analyser & Data

W5 Solutions aktie har blivit ett intressant samtalsämne bland investerare och analytiker på senare tid. Bolaget, som är noterat på First North i Stockholm, specialiserar sig på avancerade teknologilösningar för försvars- och säkerhetssektorn. Aktien handlas under tickern W5 och har nyligen fått ökad uppmärksamhet. I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta om W5 Solutions aktie, från dess bakgrund och historia till aktuella nyheter och framtidsutsikter.

Bakgrund och historia

W5 Solutions grundades med målet att tillhandahålla innovativa lösningar för försvars- och säkerhetssektorn. Företaget har genom åren utvecklats från en liten aktör till en betydande spelare inom branschen. Med en stark grund i teknisk expertis och en djup förståelse för marknadens behov har W5 Solutions byggt upp ett imponerande produktutbud.

Från början fokuserade företaget på att utveckla och leverera teknologiska lösningar för militära applikationer. Genom att kontinuerligt investera i forskning och utveckling har W5 Solutions kunnat erbjuda produkter som inte bara möter utan överträffar kundernas förväntningar. Under de senaste åren har företaget också expanderat sin verksamhet genom strategiska förvärv, vilket har bidragit till att stärka dess marknadsposition.

Aktiekurs och finansiell data

Aktiekursen för W5 Solutions har sett en betydande utveckling under de senaste månaderna. För närvarande ligger aktiekursen på 59,20 SEK, vilket innebär en ökning med 1,20% jämfört med föregående handelsdag. Aktiens högsta notering för dagen var 60,50 SEK och den lägsta 58,20 SEK. Bolagets totala börsvärde uppgår till cirka 897 miljoner SEK, med en omsättning på 13 792 aktier under den senaste handelsdagen.

Finansiella nyckeltal

 • P/s-tal: 2,28
 • P/e-tal: -45,89 (negativt på grund av förlust)
 • Eget kapital per aktie: 20,44 SEK
 • Omsättning per aktie: 25,95 SEK
 • Vinst per aktie: -0,08 SEK
 • Utdelning per aktie: 0,00 SEK
 • Direktavkastning: 0,00%

Dessa nyckeltal ger en tydlig bild av bolagets finansiella hälsa. Det negativa P/e-talet indikerar att bolaget för närvarande gör förluster, vilket kan vara en riskfaktor för investerare. Samtidigt visar det relativt höga P/s-talet att marknaden har höga förväntningar på bolagets framtida intäkter.

Analytikerrekommendationer

Pareto Securities har nyligen inlett bevakning av W5 Solutions aktie med en köprekommendation och en riktkurs på 100 SEK. Denna rekommendation publicerades den 21 juni 2023, och aktien stängde då på 79,20 SEK. Analytikernas positiva syn på aktien kan vara ett tecken på att de förväntar sig en stark framtida utveckling för bolaget.

Nyheter och händelser

W5 Solutions har varit aktivt på förvärvsfronten och har nyligen integrerat flera bolag i sin portfölj. Den nya VD:n, Evelina Hedskog, har uttryckt att förvärvsagendan är fortsatt aktuell och att integrationen av förvärvade bolag är en prioritet.

Viktiga händelser

 • 7 juni 2024: Realtidsswitch med över 1100 aktier uppdateras i realtid för prenumeranter.
 • 3 maj 2024: Bolaget redovisar ett ebita-resultat på 2,0 miljoner SEK för första kvartalet, jämfört med 10,6 miljoner SEK samma period föregående år.
 • 28 mars 2024: DT2W Invest, näst största ägare, sålde 275 000 aktier för cirka 21 miljoner SEK.
 • 18 mars 2024: W5 Solutions genomför en riktad nyemission av 229 058 aktier som en del av tilläggsköpeskillingen för förvärvet av Arcqor.

Dessa händelser har haft en betydande inverkan på bolagets aktiekurs och investerarsentiment. Förvärven och nyemissionerna visar att bolaget är aktivt i sin strävan att växa och stärka sin marknadsposition.

Förväntningar och framtidsutsikter

Bolaget har vunnit flera betydande kontrakt, inklusive ett ramavtal på tre plus ett år med ett ordervärde på 60 miljoner SEK och en order värd 32 miljoner SEK. Dessa kontrakt förväntas stärka bolagets position på marknaden och bidra till framtida tillväxt.

Med dessa kontrakt i ryggen har W5 Solutions en stark grund för att fortsätta sin expansion. Företagets fokus på innovation och teknologisk utveckling gör det väl positionerat för att möta framtida utmaningar och möjligheter inom försvars- och säkerhetssektorn.

VD-byte och ledarskap

Evelina Hedskog tillträdde som VD den 1 mars 2024, efter att tidigare VD Daniel Hopstadius avgått av personliga skäl. Hedskog, som tidigare överlevde en brutal fallskärmskrasch, har en vision om att leda bolaget till nya höjder, både genom förvärv och organisk tillväxt.

Hedskogs ledarskap har redan börjat sätta sin prägel på företaget. Hennes fokus på förvärv och integration av nya bolag har bidragit till att stärka W5 Solutions marknadsposition och skapa nya tillväxtmöjligheter. Hennes erfarenhet och beslutsamhet gör henne till en stark ledare för bolaget i en tid av förändring och tillväxt.

Marknadsreaktioner och analys

Aktien har visat volatilitet på marknaden, med en nedgång på 5,58% den senaste veckan och 20,00% den senaste månaden. Under de senaste tre månaderna har aktien fallit med 38,97%, och hittills i år har den minskat med 32,34%. På ett år har aktien gått ner med 18,90%.

Denna volatilitet kan delvis förklaras av de många förändringar och nyheter som påverkat bolaget under det senaste året. Förvärv, nyemissioner och ledarskapsförändringar har alla bidragit till att skapa osäkerhet bland investerare. Samtidigt visar de positiva analytikerrekommendationerna att det finns en tro på bolagets långsiktiga potential.

W5 Solutions: En aktie att hålla ögonen på

W5 Solutions aktie är definitivt värd att följa noggrant, särskilt för investerare inom försvarssektorn. Bolagets starka förvärvsagenda och den nya VD:n Evelina Hedskogs vision för framtiden gör det till en intressant investering. Trots utmaningar och en volatil aktiekurs, visar bolaget potential genom sina nyligen vunna kontrakt och analytikernas positiva rekommendationer.

För investerare som är villiga att ta en viss risk kan W5 Solutions aktie erbjuda en möjlighet till betydande avkastning. Det är dock viktigt att noggrant överväga de finansiella riskerna, inklusive den negativa vinsten per aktie och den nuvarande marknadsvolatiliteten. Med rätt strategi och tålamod kan denna aktie vara en värdefull del av en diversifierad portfölj inom försvars- och säkerhetssektorn.

Frågor och svar om W5 Solutions aktie

I denna sektion dyker vi djupare in i detaljerna kring W5 Solutions och dess aktie, ett företag som har fått ökad uppmärksamhet från både analytiker och investerare. Med sin notering på First North och en spännande framtid framför sig, finns det många frågor som investerare och intressenter kan ha. Låt oss utforska några av de vanligaste frågorna.

Vad är W5 Solutions aktiekurs just nu?

Aktiekursen för W5 Solutions ligger på 59,20 SEK. Denna siffra reflekterar en ökning med 1,20% jämfört med föregående handelsdag.

Vilka finansiella nyckeltal är viktiga att känna till för W5 Solutions?

Några av de viktigaste finansiella nyckeltalen för W5 Solutions inkluderar ett P/s-tal på 2,28, ett negativt P/e-tal på -45,89 på grund av förlust, eget kapital per aktie på 20,44 SEK, och en vinst per aktie på -0,08 SEK.

Har någon analysfirma nyligen gett rekommendationer om W5 Solutions aktie?

Ja, Pareto Securities har nyligen inlett bevakning av W5 Solutions med en köprekommendation och en riktkurs på 100 SEK. Denna rekommendation speglar en positiv syn på bolagets framtidsutsikter.

Vad kan sägas om bolagets framtidsutsikter och förväntningar?

W5 Solutions har vunnit flera betydande kontrakt som förväntas stärka bolagets position på marknaden och bidra till framtida tillväxt. Dessa inkluderar ett ramavtal på tre plus ett år med ett ordervärde på 60 miljoner SEK och en order värd 32 miljoner SEK.

Hur har marknaden reagerat på W5 Solutions aktie på senare tid?

Aktien har visat volatilitet på marknaden, med en nedgång på 5,58% den senaste veckan och 20,00% den senaste månaden. Denna volatilitet reflekterar de utmaningar och den osäkerhet som finns på marknaden, men också potentialen för framtida tillväxt.