Zwipe Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Zwipe Aktie: Analyser & Data

Zwipe aktie representerar ägande i Zwipe AS, ett norskt företag som specialiserar sig på biometriska säkerhetslösningar. För investerare som söker innovativa möjligheter inom teknologisektorn, erbjuder Zwipe en unik position med sina avancerade produkter och tjänster. Men vad är det som gör Zwipe aktie så intressant? Det är en kombination av företagets historia, dess nuvarande produkter och tjänster, samt dess finansiella prestanda och framtidsutsikter.

Zwipe: Företagsprofil och historia

Zwipe grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Oslo, Norge. Företaget har etablerat sig som en pionjär inom biometrisk teknologi, med fokus på att utveckla säkra och användarvänliga lösningar för betalningar och åtkomstkontroll. Sedan starten har Zwipe arbetat intensivt med forskning och utveckling för att skapa produkter som möter de höga säkerhetskraven i dagens digitala samhälle.

Företaget är noterat på både Euronext Growth Market i Oslo och Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under tickerkoden ZWIPE. Denna dubbla notering ger företaget tillgång till kapital från investerare i både Norge och Sverige, vilket är en strategisk fördel för dess tillväxtplaner.

Produkter och tjänster

Zwipe erbjuder en rad produkter och tjänster som riktar sig till både företag och finansiella institutioner globalt. Här är en detaljerad genomgång av några av deras mest framstående erbjudanden:

Zwipe Pay

Zwipe Pay är en biometrisk betalningskortsplattform som gör det möjligt för korttillverkare att skapa sina egna biometriska betalningskort. Denna lösning kombinerar säkerhet och användarvänlighet genom att använda fingeravtrycksteknologi för att verifiera transaktioner. Genom att integrera biometrisk autentisering direkt i betalningskortet, eliminerar Zwipe Pay behovet av PIN-koder och signaturer, vilket gör betalningsprocessen både snabbare och säkrare.

Zwipe Open

Zwipe Open är en plattform för Biometric System-on-Card, baserad på GlobalPlatform och Java Card. Detta system erbjuder en flexibel och säker lösning för olika typer av applikationer, från betalningar till åtkomstkontroll. Zwipe Open är utformad för att vara kompatibel med befintliga infrastrukturer, vilket gör det enkelt för företag att integrera biometrisk teknologi i sina nuvarande system.

Zwipe Access

Zwipe Access är en avancerad biometrisk smartkortslösning för åtkomstkontroll. Denna produkt används för att säkra tillgången till byggnader och anläggningar genom biometrisk verifiering. Med Zwipe Access kan företag förbättra säkerheten och samtidigt förenkla åtkomstprocessen för anställda och besökare.

Zwipe Insights

Zwipe Insights är en tjänst som samlar in och analyserar konsumenters betalningsvanor och deras syn på biometriska betalningslösningar. Detta ger värdefull insikt för företag som vill förstå marknaden bättre och anpassa sina produkter och tjänster därefter. Genom att använda data från Zwipe Insights kan företag fatta mer informerade beslut och utveckla mer effektiva marknadsstrategier.

Zwipe Experience

Zwipe Experience är en tjänst som riktar sig till banker, fintech-företag och finansiella institutioner för att lansera biometriska betalningskort. Denna tjänst inkluderar support och rådgivning för att säkerställa en smidig lansering och implementering. Zwipe Experience erbjuder en helhetslösning som täcker allt från teknisk integration till marknadsföring och kundsupport.

Finansiell översikt

För att förstå Zwipe akties potential är det viktigt att granska företagets finansiella situation. Zwipe har en marknadsvärdering på cirka 53 miljoner SEK och en beta på 1,27 över en femårsperiod, vilket indikerar en viss volatilitet i aktiekursen jämfört med marknaden i stort. Företagets intäkter för det senaste räkenskapsåret var 2,1 miljoner SEK, men de redovisade en nettoförlust på 100,04 miljoner SEK och en negativ vinst per aktie på -1,83 SEK.

Nyckeltal

 • Marknadsvärde: 53 miljoner SEK
 • Beta (5 år): 1,27
 • Intäkter (TTM): 2,1 miljoner SEK
 • Nettoresultat (TTM): -100,04 miljoner SEK
 • Vinst per aktie (TTM): -1,83 SEK
 • Avkastning på tillgångar (TTM): -73,93%
 • Avkastning på eget kapital (TTM): -172,89%

Aktiekurs och historisk prestanda

Zwipes aktiekurs har visat betydande volatilitet under de senaste åren. På kort sikt har aktien sett en ökning på 1,53% hittills i år, men över en längre period har aktien tappat mycket av sitt värde. Under det senaste året har aktien minskat med 86,30%, och över en femårsperiod har den sjunkit med hela 92,16%.

Aktiekursens utveckling

 • 1 dag: +1,92%
 • 5 dagar: -5,36%
 • 3 månader: +16,74%
 • 6 månader: -10,17%
 • År till datum: +1,53%
 • 1 år: -86,30%
 • 5 år: -92,16%

Marknadsjämförelser

När man jämför Zwipe med andra företag inom samma bransch, som Anoto Group AB, DLocal Limited, och GitLab Inc., framstår det att Zwipe har en relativt liten marknadsvärdering och hög volatilitet. Trots detta har företaget en stark position inom den framväxande marknaden för biometriska betalningslösningar och åtkomstkontroll. Denna positionering kan ge Zwipe en konkurrensfördel när marknaden för biometriska lösningar fortsätter att växa.

Framtidsutsikter och nyckelhändelser

Zwipe har nyligen lanserat flera nya produkter och tjänster som syftar till att förbättra säkerheten och användarupplevelsen för biometriska betalningar. Företaget har också ingått partnerskap med flera stora aktörer inom bank- och fintech-sektorn för att bredda sin marknadsnärvaro. Dessa strategiska initiativ är avgörande för Zwipes framtida tillväxt och framgång.

Med en stark position inom den biometriska teknologisektorn och en växande portfölj av innovativa produkter, har Zwipe potential att återhämta sig och växa i framtiden. Företagets fokus på forskning och utveckling, samt dess strategiska partnerskap, gör det till en intressant aktör att följa i den snabbt föränderliga teknologimarknaden.

En blick mot framtiden

Zwipe står inför en spännande framtid inom den biometriska teknologisektorn. Med sina avancerade produkter och tjänster, samt strategiska partnerskap, har företaget potential att bli en ledande aktör inom biometriska säkerhetslösningar. För investerare som är intresserade av att satsa på innovativ teknologi, erbjuder Zwipe aktie en möjlighet att vara en del av denna dynamiska och växande marknad.

Frågor och svar om Zwipe aktie

I takt med att intresset för biometrisk teknologi och dess tillämpningar fortsätter att växa, har Zwipe etablerat sig som en nyckelspelare inom området för biometriska säkerhetslösningar. Med en portfölj som sträcker sig från betalningskort till åtkomstkontroll, navigerar Zwipe genom en bransch fylld av både möjligheter och utmaningar. Här följer några av de mest ställda frågorna kring Zwipe och dess aktie, för att ge en djupare förståelse för företagets nuvarande position och framtidsutsikter.

Vad är Zwipe och vilken typ av produkter och tjänster erbjuder de?

Zwipe är ett norskt företag som specialiserar sig på biometriska säkerhetslösningar, inklusive biometriska betalningskort och åtkomstkontrollsystem. De erbjuder produkter som Zwipe Pay, Zwipe Access, och tjänster som Zwipe Insights och Zwipe Experience, riktade till företag och finansiella institutioner globalt.

Hur har Zwipes aktiekurs presterat historiskt?

Zwipes aktiekurs har varit volatil, med en signifikant nedgång över de senaste åren. Aktien har tappat 86,30% av sitt värde under det senaste året och 92,16% över en femårsperiod, vilket speglar de ekonomiska utmaningar och marknadsvolatilitet företaget står inför.

Vilka är Zwipes största utmaningar och hur planerar de att adressera dem?

Zwipes största utmaningar inkluderar att hantera den ekonomiska förlusten på 100,04 miljoner SEK och en negativ vinst per aktie på -1,83 SEK. Företaget fokuserar på forskning och utveckling samt strategiska partnerskap för att förbättra sina produkter och tjänster, vilket är avgörande för deras långsiktiga tillväxt och återhämtning på marknaden.

Vad skiljer Zwipe från konkurrenter inom biometrisk teknologi?

Zwipe skiljer sig från konkurrenter genom sin starka inriktning på biometriska betalningslösningar och åtkomstkontroll, samt genom sina innovativa produkter som Zwipe Pay och Zwipe Access. Dessutom har företaget en växande portfölj av produkter och tjänster som syftar till att förbättra säkerheten och användarupplevelsen, vilket positionerar dem väl inom den framväxande marknaden för biometrisk teknologi.

Vilka framtidsutsikter ser Zwipe för företaget och dess aktie?

Med tanke på företagets starka position inom den biometriska teknologisektorn och dess fokus på innovation och strategiska partnerskap, ser Zwipe positiva framtidsutsikter för tillväxt. Trots de ekonomiska utmaningarna och den volatila aktiekursen, har företaget potential att återhämta sig och växa genom sina nya produkter och tjänster, vilket gör Zwipe till en intressant aktör för investerare med intresse för biometrisk teknologi.