Softronic Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Softronic Aktie: Analyser & Data

Softronic aktie är en intressant möjlighet för investerare som söker exponering mot IT- och managementtjänster. Softronic AB, som är noterat på Stockholmsbörsen, erbjuder en rad olika tjänster inom områden som AI, automation, affärsutveckling och molntjänster. Men vad gör denna aktie så relevant och vad bör man som investerare tänka på? Låt oss utforska detta närmare.

Företagsprofil och historia

Softronic AB grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget har vuxit stadigt sedan starten och har idag 428 heltidsanställda. Softronic erbjuder ett brett spektrum av tjänster som täcker allt från AI och automation till kundrelationshantering och e-handel. Denna diversifierade tjänsteportfölj har hjälpt företaget att etablera en stark position på marknaden.

Företagets resa började med en vision om att leverera högkvalitativa IT- och managementtjänster. Genom åren har Softronic anpassat sig till teknologiska förändringar och marknadens behov, vilket har bidragit till dess långsiktiga framgång.

Finansiell översikt och aktieprestation

Softronic AB är listat på Stockholmsbörsen under tickern SOF-B.ST. Per den 7 juni 2024 var aktiekursen 21,65 SEK, vilket motsvarar en nedgång på 0,92% från föregående dag. Företaget har ett marknadsvärde på cirka 1,14 miljarder SEK. Under det senaste året har aktien haft en imponerande uppgång på 31,21%, och över en femårsperiod har den stigit med 38,78%. Jämfört med OMX Stockholm 30 Index, som ökade med 14,41% under det senaste året, har Softronic presterat mycket starkt med en årsavkastning på 39,69%.

Viktiga finansiella mått

För att förstå Softronics finansiella hälsa är det viktigt att titta på några nyckeltal:

  • P/E-tal (TTM): 13,88
  • Vinst per aktie (EPS, TTM): 1,56 SEK
  • Utdelning och direktavkastning: 1,35 SEK per aktie (6,24%)
  • Börsvärde: 1,14 miljarder SEK
  • Enterprise Value (EV): 1,03 miljarder SEK
  • Pris/Försäljning (TTM): 1,37
  • Pris/Bokfört värde (MRQ): 3,76
  • EV/Revenue: 1,24
  • EV/EBITDA: 8,70

Dessa siffror visar att Softronic är ett lönsamt företag med en stark finansiell position. P/E-talet på 13,88 indikerar att aktien är relativt lågt värderad jämfört med sina vinster, vilket kan göra den attraktiv för investerare.

Lönsamhet och balansräkning

Softronic har visat sig vara ett lönsamt företag med en vinstmarginal på 9,83%. Avkastningen på tillgångar (ROA) är 13,16% och avkastningen på eget kapital (ROE) är 28,46%. Företaget hade intäkter på 834,42 miljoner SEK under de senaste tolv månaderna och ett nettoresultat på 82,04 miljoner SEK. Kassaflödet från verksamheten uppgår till 35,63 miljoner SEK och företaget har en skuldsättningsgrad på 9,93%.

Dessa siffror visar att Softronic inte bara är lönsamt utan också har en stark balansräkning. Den låga skuldsättningsgraden indikerar att företaget har god kontroll över sina skulder, vilket minskar finansiella risker.

Jämförelse med konkurrenter

För att få en bättre förståelse för Softronics position på marknaden är det viktigt att jämföra företaget med dess konkurrenter. En av de närmaste konkurrenterna är Indra Sistemas, S.A., ett spanskt företag som också erbjuder IT- och managementtjänster.

Indra Sistemas har ett marknadsvärde på 3,734 miljarder EUR och en liknande aktieprestation med en nedgång på 0,92% samma dag. Jämfört med Softronic har Indra Sistemas en högre marknadsvärdering men Softronic visar stark lönsamhet och stabil tillväxt. Detta kan göra Softronic till ett mer attraktivt val för investerare som söker stabilitet och långsiktig tillväxt.

Framtidsutsikter och viktiga händelser

Softronics framtidsutsikter ser lovande ut. Företaget har kontinuerligt anpassat sig till marknadens behov genom att erbjuda innovativa lösningar inom AI, automation och molntjänster. Detta har hjälpt företaget att bibehålla en konkurrenskraftig position på marknaden och attrahera nya kunder.

Även om specifika prognoser för framtida vinster och utdelningar inte är tillgängliga, visar Softronics historiska prestation och nuvarande finansiella hälsa att företaget är väl positionerat för fortsatt tillväxt. Med en stark balansräkning och lönsamhet är Softronic en attraktiv investering för dem som söker exponering mot IT- och managementtjänster.

Viktiga händelser och nyheter

Under de senaste åren har Softronic genomfört flera strategiska initiativ för att stärka sin marknadsposition. Företaget har bland annat investerat i nya teknologier och utökat sitt tjänsteutbud. Dessa initiativ har inte bara bidragit till företagets tillväxt utan också ökat dess attraktionskraft för investerare.

Softronic aktie: En investering för framtiden

Att investera i Softronic aktie kan vara ett smart drag för den som vill ha en stabil och växande aktie inom tekniksektorn. Med en solid finansiell grund, imponerande aktieprestation och en diversifierad tjänsteportfölj, är Softronic väl rustat för att fortsätta sin tillväxtresa.

För investerare som letar efter en stabil och växande aktie inom tekniksektorn, erbjuder Softronic en attraktiv möjlighet. Genom att analysera företagets prestationer och framtidsutsikter kan man få en bättre förståelse för varför Softronic aktie kan vara en värdefull del av en diversifierad investeringsportfölj.

Frågor och svar om Softronic aktie

I takt med att intresset för IT- och managementtjänster fortsätter att växa, står Softronic AB i centrum för investerares uppmärksamhet. Med en imponerande historik och en diversifierad tjänsteportfölj, erbjuder Softronic en unik möjlighet på marknaden. Här nedan finner du svar på några av de vanligaste frågorna kring Softronic aktie, som kan hjälpa dig att få en djupare förståelse för företagets nuvarande position och framtidsutsikter.

Vad är Softronic AB och vad erbjuder de?

Softronic AB är ett svenskt företag som erbjuder ett brett utbud av IT- och managementtjänster, inklusive AI, AML, automation, affärsutveckling, och molntjänster. Med huvudkontor i Stockholm och 428 heltidsanställda, har Softronic en stark närvaro på den svenska marknaden.

Hur har Softronic aktiens prestation sett ut det senaste året?

Under det senaste året har Softronic aktien haft en imponerande uppgång på 31,21%, vilket överstiger OMX Stockholm 30 Index som ökade med 14,41% under samma period. Detta visar på en stark prestation och en positiv trend för företaget på börsen.

Vilka är de viktigaste finansiella måtten för Softronic?

Några av de viktigaste finansiella måtten för Softronic inkluderar ett P/E-tal (TTM) på 13,88, en vinst per aktie (EPS, TTM) på 1,56 SEK, och en direktavkastning på 6,24%. Dessa siffror pekar på en stabil finansiell hälsa och en attraktiv värdering för potentiella investerare.

Hur står sig Softronic jämfört med konkurrenter inom samma bransch?

Jämfört med konkurrenter som Indra Sistemas, S.A., har Softronic en något lägre marknadsvärdering men visar på stark lönsamhet och stabil tillväxt. Detta indikerar att Softronic är väl positionerat på marknaden och kan erbjuda en konkurrenskraftig investeringsmöjlighet inom IT- och managementtjänster.

Vad kan man förvänta sig av Softronic i framtiden?

Med tanke på Softronics historiska prestation, nuvarande finansiella hälsa, och kontinuerliga anpassning till marknadens behov genom innovation inom AI, automation, och molntjänster, är företaget väl positionerat för fortsatt tillväxt. Även om specifika prognoser inte är tillgängliga, pekar allt på att Softronic fortsätter att vara en attraktiv investering för framtiden.