Swedencare Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Swedencare Aktie: Analyser & Data

Swedencare aktie har blivit en alltmer intressant investering för många på aktiemarknaden. Företaget, som är specialiserat på djurhälsoprodukter, har visat en imponerande tillväxt och stark finansiell prestation de senaste åren. Men vad är det som gör Swedencare AB så speciellt? Och är det en bra investering? Låt oss ta en närmare titt på företagets verksamhet, finansiella prestation och framtidsutsikter.

Swedencare AB:s verksamhet

Swedencare AB är ett företag som fokuserar på utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av djurhälsoprodukter. Företaget har en stark närvaro inte bara i Sverige utan även i Storbritannien, övriga Europa, Nordamerika, Asien och på andra internationella marknader. Deras produktsortiment omfattar näringstillskott, behandlingsprodukter och vårdprodukter för djur under flera olika varumärken.

Produktportfölj och marknadsstrategi

Swedencare AB:s produktportfölj är diversifierad och inkluderar flera välkända varumärken. Här är några av de mest framträdande:

 • Healthy Breeds: Näringstillskott och vårdprodukter för olika hundraser.
 • Innovet: Produkter för terapeutiska områden som ortopedi, dermatologi, odontostomatologi och gastroenterologi.
 • Stratford Animal Health: Stöd och lösningar för veterinärsamhället.
 • NaturVet, VETCLASSICS, NutriScience: Hälsotillskott för husdjur.
 • Pet MD: Vitaminer, tandvård, öronrengöringsmedel och topikala produkter.
 • VetWELL: Veterinärformulerade vårdprodukter.
 • ProDen PlaqueOff: Tandvårdsprodukter för husdjur.

Företaget distribuerar sina produkter genom veterinärer, djuraffärer och onlinekanaler. Detta ger dem en bred räckvidd och tillgänglighet på marknaden, vilket är en av anledningarna till deras framgång.

Finansiell översikt

När det gäller finansiell prestation har Swedencare AB visat imponerande resultat. Företagets aktie, listad som SECARE.ST på Stockholmsbörsen, har haft en betydande avkastning över åren.

Resultat och lönsamhet

Swedencare AB:s nyckeltal visar på en stark finansiell hälsa. Här är några viktiga siffror:

 • P/E-tal (TTM): 137,56
 • EPS (TTM): 0,45 SEK
 • Marknadsvärde: 9,826 miljarder SEK
 • Enterprise Value: 11,24 miljarder SEK
 • Pris/Sales (ttm): 4,07
 • Pris/Bok (mrq): 1,27
 • Enterprise Value/Revenue: 4,66
 • Enterprise Value/EBITDA: 21,89

När det gäller lönsamhet har företaget en vinstmarginal på 2,96%, en avkastning på tillgångar (ttm) på 1,34% och en avkastning på eget kapital (ttm) på 0,94%. Intäkterna (ttm) ligger på 2,41 miljarder SEK och nettoresultatet (ttm) är 71,5 miljoner SEK.

Aktiens prestation

Swedencare AB:s aktie har presterat starkt jämfört med OMX Stockholm 30 Index. År-till-datum avkastningen för SECARE.ST är 1,97% jämfört med OMX Stockholm 30 Index som är 9,40%. På ett års sikt har SECARE.ST en avkastning på 47,76% medan OMX Stockholm 30 Index ligger på 14,41%. På tre års sikt är avkastningen för SECARE.ST 39,38% jämfört med indexets 15,50%. På fem års sikt har SECARE.ST en avkastning på 376,41% medan indexet ligger på 70,14%.

Framtidsutsikter och tillväxtpotential

Swedencare AB:s framtidsutsikter ser ljusa ut med en fortsatt tillväxt inom djurhälsomarknaden. Företaget har en stark position inom sitt segment och fortsätter att expandera sin produktportfölj och geografiska närvaro. Med en planerad utdelning på 0,23 SEK per aktie och en förväntad utdelningsdatum den 26 april 2024, visar företaget på en stabil finansiell hälsa och en vilja att ge tillbaka till sina aktieägare.

Swedencare AB har också gjort flera strategiska förvärv för att stärka sin marknadsposition. Dessa förvärv har inte bara utökat deras produktportfölj utan även deras geografiska räckvidd. Genom att integrera dessa förvärv i sin befintliga verksamhet har företaget kunnat dra nytta av synergier och förbättra sin lönsamhet.

En annan viktig faktor som talar för Swedencare AB:s framtida tillväxt är den ökande efterfrågan på djurhälsoprodukter. Med fler och fler människor som skaffar husdjur och blir mer medvetna om sina husdjurs hälsa, förväntas marknaden för djurhälsoprodukter att fortsätta växa. Swedencare AB är väl positionerat för att dra nytta av denna trend med sitt breda produktsortiment och starka varumärken.

Jämförelse med liknande företag

För att få en bättre förståelse för Swedencare AB:s position på marknaden kan vi jämföra det med andra företag inom samma industri, såsom Zoetis Inc. (ZTS). Zoetis Inc. har ett marknadsvärde på 80,728 miljarder SEK och är också verksamt inom tillverkning av specialiserade och generiska läkemedel för djur. Även om Zoetis är betydligt större än Swedencare AB, har båda företagen en stark marknadsposition och en diversifierad produktportfölj.

En annan relevant jämförelse är med Vetoquinol SA, ett franskt företag som också är verksamt inom djurhälsomarknaden. Vetoquinol har ett marknadsvärde på cirka 8,5 miljarder SEK och erbjuder ett brett utbud av produkter för både sällskapsdjur och produktionsdjur. Precis som Swedencare AB har Vetoquinol en stark närvaro på flera internationella marknader och en diversifierad produktportfölj.

Balansräkning och kassaflöde

Swedencare AB:s balansräkning och kassaflöde visar på en stark finansiell ställning. Företaget har ett totalt kassaflöde (mrq) på 224,3 miljoner SEK och en skuldsättningsgrad (mrq) på 21,16%. Det fria kassaflödet (ttm) ligger på 345,8 miljoner SEK, vilket ger företaget en god likviditet och flexibilitet att investera i framtida tillväxtmöjligheter.

Lista över viktiga aktörer

Swedencare AB har flera viktiga aktörer och varumärken inom sin produktportfölj. Här är några av de mest framträdande:

 • Healthy Breeds
 • Innovet
 • Stratford Animal Health
 • NaturVet
 • VETCLASSICS
 • NutriScience
 • Pet MD
 • VetWELL
 • ProDen PlaqueOff

Dessa varumärken täcker ett brett spektrum av djurhälsoprodukter och har en stark närvaro på marknaden. Genom att erbjuda produkter av hög kvalitet och bygga starka varumärken har Swedencare AB kunnat etablera sig som en ledande aktör inom djurhälsomarknaden.

Sammanfattning

Swedencare AB har visat en stark finansiell prestation och tillväxt under de senaste åren. Med en diversifierad produktportfölj, en stark marknadsnärvaro och en stabil finansiell ställning är företaget väl positionerat för fortsatt framgång inom djurhälsomarknaden. Aktien har visat sig vara en lönsam investering för aktieägarna med betydande avkastning över både kort och lång sikt.

För investerare som är intresserade av att investera i djurhälsomarknaden erbjuder Swedencare aktie en attraktiv möjlighet. Med en stark produktportfölj, en bred marknadsstrategi och ljusa framtidsutsikter är Swedencare AB väl positionerat för att fortsätta leverera värde till sina aktieägare.

Frågor och svar om Swedencare aktie

I takt med att allt fler människor ser sina husdjur som en del av familjen, har efterfrågan på kvalitativa djurhälsoprodukter ökat markant. Swedencare AB, med sin breda produktportfölj och starka marknadsposition, står väl rustat för att möta denna växande efterfrågan. Här följer några av de vanligaste frågorna om Swedencare aktie, för dig som överväger att investera eller bara vill veta mer om företagets finansiella hälsa och framtidsperspektiv.

Vad är Swedencare AB:s huvudsakliga verksamhet?

Swedencare AB specialiserar sig på utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av djurhälsoprodukter för katter, hundar och hästar. Företaget har en stark närvaro globalt med ett brett sortiment av produkter under varumärken som Healthy Breeds, Innovet och ProDen PlaqueOff.

Hur har Swedencare aktien presterat det senaste året?

Under det senaste året har Swedencare aktien ökat med 47,14%. Aktiekursen stängde den 7 juni 2024 på 61,90 SEK, vilket visar på en stark tillväxt och positiv marknadsreaktion på företagets verksamhet och framtidsutsikter.

Vilka är de finansiella nyckeltalen för Swedencare?

De viktigaste finansiella nyckeltalen för Swedencare inkluderar ett P/E-tal (TTM) på 137,56, EPS (TTM) på 0,45 SEK, och ett marknadsvärde på cirka 9,826 miljarder SEK. Dessa siffror indikerar företagets värdering och lönsamhet.

Hur ser framtidsutsikterna ut för Swedencare?

Swedencare AB:s framtidsutsikter ser ljusa ut med en fortsatt tillväxt inom djurhälsomarknaden. Företaget planerar en utdelning på 0,23 SEK per aktie den 26 april 2024, vilket visar på en stabil finansiell hälsa och en vilja att ge tillbaka till sina aktieägare. Med en stark produktportfölj och en bred marknadsstrategi är Swedencare väl positionerat för fortsatt framgång.

Hur jämför Swedencare sig med liknande företag på marknaden?

Jämfört med liknande företag som Zoetis Inc., som har ett marknadsvärde på 80,728 miljarder SEK, står Swedencare starkt med sin diversifierade produktportfölj och starka marknadsnärvaro. Swedencare har visat en imponerande finansiell prestation och tillväxt jämfört med branschstandarder, vilket gör det till en attraktiv investering.