Vertiseit Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Vertiseit Aktie: Analyser & Data

Vertiseit aktie är en investering i ett företag som har etablerat sig som en ledande leverantör av digitala lösningar inom detaljhandeln. Vertiseit AB, grundat 2008, erbjuder en omfattande portfölj av tjänster som inkluderar digital skyltning, touch-app-utveckling och 3D-animation. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen under aktiesymbolen VERT B och har sitt huvudkontor i Varberg, Sverige. För investerare kan Vertiseit aktie vara intressant på grund av företagets innovativa lösningar och starka marknadsposition.

Vertiseit AB: Företagsöversikt

Vertiseit AB har en lång historia av att leverera högkvalitativa digitala lösningar till detaljhandeln. Företaget grundades av Oskar Edespong, Adrian Nelje och Johan Lind och har sedan dess vuxit till att bli en betydande aktör på marknaden. Vertiseit erbjuder en rad tjänster som spänner över design och utveckling, systemintegration och innehållsmallar. Deras digitala skyltning är särskilt populär bland detaljhandlare som vill förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen.

Företaget har också expanderat internationellt med dotterbolag i Österrike och andra delar av Europa. Vertiseit har en stark närvaro i detaljhandelssektorn och samarbetar med flera stora varumärken för att leverera skräddarsydda digitala lösningar. Genom att kombinera teknisk expertis med en djup förståelse för detaljhandelns behov, har Vertiseit lyckats skapa långvariga kundrelationer och bygga upp ett starkt rykte inom branschen.

Finansiell prestanda

Vertiseits finansiella data visar på en stabil och växande verksamhet. För räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2024 rapporterade företaget en omsättning på 33,978 miljoner kronor, en ökning från 32,705 miljoner kronor året innan. EBITDA uppgick till 6,295 miljoner kronor, jämfört med 5,146 miljoner kronor föregående år. Nettoinkomsten för samma period var 1,916 miljoner kronor, en betydande ökning från 1,115 miljoner kronor året innan.

Aktiekursen har också visat en positiv trend. Per den 7 juni 2024 var kursen 4,42 dollar, vilket representerar en ökning från föregående stängningskurs på 4,29 dollar. Under det senaste året har kursen varierat mellan 1,34 och 4,60 dollar. Företagets marknadsvärde ligger på 93,4 miljoner dollar med 21,1 miljoner utestående aktier. Den genomsnittliga handelsvolymen är 18,7K aktier per dag, vilket indikerar en aktiv marknad för Vertiseit aktie.

Vertiseit har också en stark balansräkning med totala tillgångar på 52,599 miljoner kronor och totala skulder på 15,811 miljoner kronor. Denna finansiella stabilitet ger företaget utrymme att fortsätta investera i tillväxt och innovation.

Strategiska förvärv och investeringar

Vertiseit har genomfört flera strategiska förvärv för att stärka sin marknadsposition och bredda sitt tjänsteutbud. Ett av de mest betydande förvärven är MultiQ, som genomfördes i två omgångar, den 1 maj 2022 och den 10 januari 2022. MultiQ är en ledande leverantör av digital skyltning och har bidragit till att stärka Vertiseits erbjudande inom detta område.

Ett annat viktigt förvärv är Grassfish, som slutfördes den 27 maj 2021. Grassfish är baserat i Wien, Österrike, och är en ledande leverantör av digitala skyltlösningar i Europa. Genom detta förvärv har Vertiseit kunnat expandera sin närvaro på den europeiska marknaden och stärka sin position som en ledande totalleverantör av digitala lösningar.

Vertiseit har också förvärvat Digital Signage Solutions och DISE, vilket ytterligare har breddat företagets portfölj och förbättrat dess tekniska kapacitet. Dessa förvärv har inte bara bidragit till företagets tillväxt utan har också stärkt dess konkurrenskraft på marknaden.

Företagsstruktur och ledning

Vertiseit har en välstrukturerad företagsledning som spelar en avgörande roll i företagets framgång. Jonas Lagerqvist, som är vice VD och CFO, ansvarar för företagets finansiella strategi och operativa verksamhet. Alexander Korte, COO, övervakar den dagliga driften och säkerställer att företaget levererar högkvalitativa tjänster till sina kunder.

Oskar Edespong, en av medgrundarna, fungerar som CTO och ansvarar för företagets tekniska utveckling. Adrian Nelje, också en medgrundare, är styrelseledamot och bidrar med strategisk insikt och vägledning. Emil Kihlberg, chef för affärsutveckling, spelar en nyckelroll i att identifiera nya affärsmöjligheter och driva företagets tillväxt.

Denna starka ledningsgrupp har varit avgörande för Vertiseits framgång och har bidragit till att företaget har kunnat upprätthålla en hög nivå av innovation och kundnöjdhet.

Framtidsutsikter för Vertiseit aktie

Framtidsutsikterna för Vertiseit aktie ser lovande ut baserat på företagets nuvarande strategi och marknadstrender. Detaljhandeln genomgår en digital transformation, och efterfrågan på digitala lösningar som förbättrar kundupplevelsen och ökar effektiviteten fortsätter att växa. Vertiseit är välpositionerat för att dra nytta av denna trend tack vare sitt breda utbud av tjänster och starka kundrelationer.

Företaget har också visat en förmåga att genomföra strategiska förvärv som stärker dess marknadsposition och breddar dess tjänsteutbud. Genom att fortsätta investera i innovation och teknisk utveckling kan Vertiseit fortsätta att erbjuda sina kunder de bästa lösningarna på marknaden.

För investerare innebär detta att Vertiseit aktie har potential för fortsatt tillväxt och värdeökning. Företagets starka finansiella ställning och positiva marknadsutsikter gör det till en attraktiv investering för dem som vill dra nytta av den pågående digitaliseringen inom detaljhandeln.

Vertiseit aktie: En digital framtid

Vertiseit AB har etablerat sig som en ledande aktör inom detaljhandelsteknik och fortsätter att driva innovation inom branschen. Företagets digitala ambitioner och starka marknadsposition gör Vertiseit aktie till en intressant möjlighet för investerare som vill vara en del av den framtida teknologiska utvecklingen inom detaljhandeln.

Med en stark ledningsgrupp, en diversifierad portfölj av digitala lösningar och en förmåga att genomföra strategiska förvärv, är Vertiseit välpositionerat för att fortsätta sin tillväxtresa. Företaget har visat att det kan anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden och leverera värde till sina kunder och aktieägare.

För investerare som letar efter en aktie med potential för långsiktig tillväxt och värdeökning, erbjuder Vertiseit aktie en spännande möjlighet att vara en del av den digitala framtiden inom detaljhandeln.

Frågor och svar om Vertiseit aktie

I takt med att digitaliseringen fortskrider blir företag som Vertiseit alltmer relevanta. Som en pionjär inom detaljhandelsteknik och en ledande leverantör av digitala lösningar, har Vertiseit fångat marknadens intresse, inte minst genom sin notering på Stockholmsbörsen. Med en imponerande portfölj av tjänster och en stark finansiell utveckling, står många frågor om företaget och dess aktie på investerarnas läppar.

Vad karaktäriserar Vertiseit AB:s tjänsteutbud?

Vertiseit AB är specialiserat på digital skyltning och erbjuder en omfattande portfölj av tjänster som inkluderar design och utveckling, touch-app-utveckling, 3D-animation, rörlig design, innehållsmallar och systemintegration. Företagets fokus på innovation och kvalitet har gjort dem till en ledande totalleverantör inom detaljhandelsteknik.

Hur har Vertiseit aktiens prestanda varit det senaste året?

Per den 7 juni 2024 hade Vertiseits aktiekurs ökat till $4,42 från föregående stängningskurs på $4,29. Under det senaste året har aktiekursen varierat mellan $1,34 och $4,60, vilket indikerar en stark prestanda och en positiv marknadsutveckling för företaget.

Vilka är de senaste finansiella resultaten för Vertiseit?

För räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2024 rapporterade Vertiseit en omsättning på $33,978 miljoner, en ökning från föregående år. Företagets EBITDA var $6,295 miljoner, och nettoinkomsten uppgick till $1,916 miljoner, vilket visar på en betydande tillväxt jämfört med föregående år.

Vilka strategiska förvärv har Vertiseit genomfört?

Vertiseit har stärkt sin marknadsposition genom flera strategiska förvärv, inklusive MultiQ, Grassfish, Digital Signage Solutions och DISE. Dessa förvärv har breddat företagets tjänsteutbud och förstärkt dess närvaro på marknaden.

Hur ser Vertiseit AB:s företagsstruktur och ledning ut?

Vertiseit leds av en erfaren ledningsgrupp, inklusive Jonas Lagerqvist som Vice VD och CFO, Alexander Korte som COO, samt medgrundarna Oskar Edespong (CTO), Adrian Nelje (Styrelseledamot) och Emil Kihlberg (Chef för Affärsutveckling). Företaget har 150 anställda och dess huvudkontor är beläget i Varberg, Sverige.