Viaplay Group Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Viaplay Group Aktie: Analyser & Data

Viaplay Group aktie är en intressant möjlighet för investerare som vill engagera sig i en ledande aktör inom underhållningsindustrin. Viaplay Group AB erbjuder streamingtjänster, sport, filmer och TV-serier och har dessutom en betydande närvaro inom radio och TV-produktion. I denna artikel kommer vi att utforska aktieinformationen för Viaplay Group, inklusive utdelningspolicy, aktiereklassificering, personuppgiftshantering och aktieägarnas rättigheter.

Aktieinformation och utdelningspolicy

Viaplay Group har en tydlig strategi när det gäller utdelningar och aktieinformation. Här får du en detaljerad genomgång av dessa aspekter.

Utdelningspolicy

Viaplay Group har en utdelningspolicy som innebär att mellan 30 och 50 procent av justerad nettoinkomst ska delas ut som årlig kontantutdelning till aktieägarna. Under årsstämman den 22 maj 2019 godkändes en utdelning på 6,50 SEK per aktie, uppdelad i två lika stora delar om 3,25 SEK vardera. Detta motsvarade 33 procent av den justerade nettoinkomsten för 2018, vilket totalt uppgick till 435 miljoner SEK. Utdelningsdatum för första och andra delen var 24 maj respektive 11 oktober 2019.

Aktiereklassificering

En unik aspekt av Viaplay Groups aktiestruktur är möjligheten för ägare av A-aktier att omklassificera dessa till B-aktier. Enligt bolagsordningen kan ägare av A-aktier under januari och juli varje år begära att deras aktier omklassificeras till B-aktier. Begäran måste skickas skriftligen till styrelsen och specificera antalet aktier eller den procentuella andelen röster som ägaren önskar hålla efter omklassificeringen.

Personuppgiftshantering och aktieägarnas rättigheter

Viaplay Group tar hanteringen av aktieägarnas personuppgifter på stort allvar. Här går vi igenom hur dessa uppgifter behandlas och vilka rättigheter aktieägarna har enligt GDPR.

Behandling av personuppgifter

Viaplay Group AB, med organisationsnummer 559124-6847, ansvarar för hanteringen av aktieägarnas personuppgifter. Euroclear Sweden AB, med organisationsnummer 556112-8074, hanterar aktieboken och fungerar som personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas i samband med detta uppdrag. Personuppgifter som behandlas inkluderar identifikationsinformation, kontaktinformation, finansiell information, representationsinformation, röstningsinformation och kommunikationsinformation.

Viaplay Group behandlar personuppgifter för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter enligt bolags-, värdepappers- och skattelagstiftning. Uppgifterna används även för att hantera bolagets årsstämmor och andra aktieägarrelaterade frågor. Personuppgifterna lagras endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller så länge lagen kräver det. När en aktieägare upphör att vara aktieägare raderas uppgifterna, med undantag för de som måste sparas enligt lag.

Aktieägarnas rättigheter

Aktieägare har rättigheter enligt GDPR, inklusive rätten att få tillgång till sina personuppgifter, rätta felaktiga uppgifter, begära radering av uppgifter, begränsa behandlingen av uppgifter, och få sina uppgifter i ett portabelt format. För att utöva dessa rättigheter kan aktieägare kontakta Viaplay Groups dataskyddsombud via e-post på [email protected]. Om en aktieägare anser att deras rättigheter inte har respekterats kan de kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Hållbarhet och socialt ansvar

Viaplay Group är engagerade i hållbarhet och socialt ansvar. Bolaget arbetar aktivt med klimat- och miljöåtgärder, mångfald och inkludering samt välbefinnande och etik. Hållbarhetsstyrningen och rapporteringen säkerställer att bolaget uppfyller sina hållbarhetsmål och bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Viaplay Group aktie i framtiden

Framtiden för Viaplay Group aktie ser lovande ut, baserat på nuvarande trender och företagets strategier. Företaget har en stark närvaro inom underhållningsindustrin och fortsätter att expandera sina tjänster och produkter. Med en tydlig utdelningspolicy och robust hantering av personuppgifter, erbjuder Viaplay Group aktie en attraktiv möjlighet för investerare som vill delta i en växande marknad.

Viaplay Group publicerar regelbundet finansiella rapporter och hållbarhetsrapporter för att informera aktieägarna om bolagets ekonomiska ställning och hållbarhetsarbete. Årsredovisningen för 2023 innehåller detaljerad information om bolagets prestationer och framtida planer.

För att ge ytterligare insikter och analyser om Viaplay Group aktie, samarbetar bolaget med flera analytiker och finansiella institutioner, inklusive Carnegie, Citi, DNB Bank ASA, Handelsbanken, Jefferies och Kepler Cheuvreux. Dessa analytiker bidrar med sina professionella bedömningar och prognoser som hjälper investerare att fatta informerade beslut.

Viaplay Group är ett dynamiskt företag med en stark närvaro inom underhållningsindustrin. Bolagets aktie erbjuder investerare en möjlighet att delta i en växande marknad med en tydlig utdelningspolicy och robust hantering av personuppgifter. Genom att upprätthålla hög standard inom hållbarhet och socialt ansvar, strävar Viaplay Group efter att vara en ledande aktör inom sin bransch.

För investerare som överväger att köpa Viaplay Group aktie, är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste finansiella rapporterna och analytikernas bedömningar. Bolagets engagemang i hållbarhet och socialt ansvar gör det till en attraktiv investering för dem som vill stödja företag som arbetar för en bättre framtid.

Viaplay Group fortsätter att växa och utvecklas, och dess aktie erbjuder en spännande möjlighet för investerare att vara en del av denna resa. Med en stark finansiell ställning och en tydlig strategi för framtiden, är Viaplay Group aktie en investering värd att överväga.

Frågor och svar om Viaplay Group Aktie

I takt med att allt fler investerare och intressenter riktar sina blickar mot underhållningsindustrin, har Viaplay Group Aktie seglat upp som ett intressant objekt för många. Med sin breda verksamhet inom streaming, sport, film, TV-serier samt radio och TV-produktion, står Viaplay Group i centrum för den digitala underhållningens framtid. Här följer några av de vanligaste frågorna kring Viaplay Groups aktie, dess utdelningspolicy, aktiereklassificering, och hantering av personuppgifter.

Vad är Viaplay Groups utdelningspolicy?

Viaplay Group har en utdelningspolicy som innebär att mellan 30 och 50 procent av justerad nettoinkomst ska delas ut som årlig kontantutdelning till aktieägarna. För 2018 beslutades en utdelning på 6,50 SEK per aktie, vilket motsvarade 33 procent av den justerade nettoinkomsten.

Hur fungerar omklassificeringen av A-aktier till B-aktier?

Ägare av A-aktier i Viaplay Group har möjlighet att under januari och juli varje år begära att deras aktier omklassificeras till B-aktier. Begäran måste skickas skriftligen till bolagets styrelse och ange antalet aktier eller den procentuella andelen röster som önskas efter omklassificering.

Hur hanterar Viaplay Group personuppgifter?

Viaplay Group ansvarar för hanteringen av aktieägarnas personuppgifter i enlighet med GDPR. Dessa uppgifter används för att hantera årsstämmor och andra aktieägarrelaterade frågor. Personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för ändamålen med behandlingen eller så länge lagen kräver det.

Vilka rättigheter har jag som aktieägare när det gäller mina personuppgifter?

Som aktieägare i Viaplay Group har du rättigheter enligt GDPR, däribland rätten att få tillgång till, rätta, begära radering av, begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt få dina uppgifter i ett portabelt format. För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta bolagets dataskyddsombud.

Hur kan jag få mer information om Viaplay Groups ekonomiska prestationer och framtidsplaner?

Viaplay Group publicerar regelbundet finansiella rapporter och hållbarhetsrapporter. Årsredovisningen för 2023 ger en detaljerad översikt över bolagets ekonomiska ställning, prestationer och framtidsplaner. Dessa dokument är tillgängliga på bolagets officiella webbplats.