Cellavision Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Cellavision Aktie: Analyser & Data

Cellavision aktie representerar en andel i CellaVision AB, ett svenskt företag som specialiserar sig på att utveckla och sälja avancerade instrument och mjukvarulösningar för analys av blod och kroppsvätskor. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen under tickern CEVI.ST och har sitt huvudkontor i Lund. Investering i Cellavision aktie innebär att man blir delägare i ett företag som är ledande inom medicinteknikindustrin, med en stark marknadsposition och en innovativ produktportfölj.

Företagets bakgrund och historia

CellaVision grundades 1994 av Christer Fåhraeus, en svensk entreprenör och innovatör. Företaget startade med en vision om att revolutionera hematologilaboratorier genom att automatisera och digitalisera processen för blodanalys. Under åren har CellaVision vuxit från en liten start-up till en global aktör inom medicinteknikindustrin.

Företagets första produkt, CellaVision DM96, lanserades år 2001 och blev snabbt populär bland laboratorier världen över. Denna produkt möjliggjorde automatiserad differentiering av vita blodkroppar, vilket minskade behovet av manuellt arbete och förbättrade noggrannheten i analyserna. Sedan dess har CellaVision kontinuerligt utökat sin produktportfölj och förbättrat sina teknologier.

Idag är CellaVision verksamt i över 40 länder och har etablerat sig som en ledande leverantör av digitala lösningar för hematologilaboratorier. Företaget har också ingått flera strategiska partnerskap, inklusive ett betydande samarbete med Sysmex, en global ledare inom diagnostiklösningar.

Produktportfölj och tjänster

CellaVision erbjuder en omfattande produktportfölj som syftar till att automatisera och standardisera blod- och kroppsvätskeanalyser. Några av de mest framstående produkterna inkluderar:

 • CellaVision DM1200 och DM9600: Dessa system är designade för att automatisera och förenkla differentiering av blod- och kroppsvätskor. De är utrustade med avancerad bildanalysteknik som möjliggör snabb och exakt identifiering av celltyper.
 • CellaVision DC-1: En analysator som gör det möjligt för mindre hematologilaboratorier att implementera CellaVisions digitala metodik. Den är särskilt användbar för laboratorier med lägre provvolymer.
 • DIFF-Line: Ett system som automatiserar och digitaliserar processen för att analysera perifera blodutstryk. Detta system förbättrar effektiviteten och noggrannheten i blodanalyser.
 • CellaVision Peripheral Blood Application: En mjukvarulösning som möjliggör automatisering och standardisering av morfologiska undersökningar av perifera blodutstryk.
 • CellaVision Advanced RBC Application: Används för omfattande undersökningar av röda blodkroppars morfologi, vilket är avgörande för diagnos av olika blodsjukdomar.
 • CellaVision Body Fluid Application: En applikation som automatiserar och standardiserar morfologiska undersökningar av kroppsvätskor.
 • CellaVision Remote Review Software: En mjukvara som tillåter fjärrgranskning av utstryk, vilket eliminerar geografiska begränsningar och möjliggör samarbete mellan laboratorier på olika platser.
 • CellaVision Server Software: Skapar ett enhetligt arbetsflöde inom ett eller flera testställen, vilket förbättrar effektiviteten och samordningen.
 • CellaVision Proficiency Software: En webbaserad mjukvara som hjälper laboratoriechefer att bedöma och övervaka personalens kompetens inom cellmorfologi.
 • CellaVision CellAtlas: En utbildningsresurs som kombinerar föreläsningar med ett omfattande bildbibliotek av celler, vilket är användbart för utbildning och kompetensutveckling.
 • CellaVision VET: Erbjuder digitala lösningar för medicinsk mikroskopi inom veterinärmedicin, vilket underlättar diagnos av djursjukdomar.

Utöver dessa produkter erbjuder företaget även reagenser för identifiering av cell- och vävnadsmorfologi, parasiter och bakterier vid diagnos av olika sjukdomar. Instrument som RAL SmearBox, RAL Stainbox och RAL Stainer ingår också i produktportföljen.

Finansiella nyckeltal och prestation

CellaVision har haft en stark finansiell utveckling under de senaste åren. Företaget redovisade ett EBITDA-resultat på 49,3 miljoner kronor för det första kvartalet 2024, en ökning från 34,5 miljoner kronor samma period föregående år. För det fjärde kvartalet 2023 rapporterades ett EBITDA-resultat på 73 miljoner kronor, jämfört med 48 miljoner kronor året innan.

Viktiga finansiella nyckeltal inkluderar:
P/E-tal: 43,15
P/S-tal: 8,98
Vinst per aktie (EPS): 5,92 SEK
Direktavkastning: 0,88%
Omsättning per aktie: 28,40 SEK
Eget kapital per aktie: 30,04 SEK

Företagets aktie har visat en stark tillväxt med en avkastning på 20,28% hittills under året och 23,79% över ett år. Dock har aktien sett en nedgång på 25,44% över en treårsperiod.

Analytikerrekommendationer

CellaVision har fått flera analytikerrekommendationer under det senaste året. Pareto Securities höjde sin riktkurs till 210 kronor från tidigare 185 kronor i juli 2023 och upprepade sin rekommendation att behålla aktien. Nordea Markets höjde sin riktkurs till 250 kronor från 220 kronor och upprepade sin köp-rekommendation. Dessa rekommendationer återspeglar marknadens förtroende för CellaVisions långsiktiga tillväxtpotential.

Jämförelse med konkurrenter

CellaVision verkar inom medicinteknikindustrin och konkurrerar med flera andra företag inom sektorn. Några av de närmaste konkurrenterna inkluderar:

 • Mentice AB (publ): Marknadskapitalisering på 703,142 miljoner SEK.
 • SciBase Holding AB (publ): Marknadskapitalisering på 63,666 miljoner SEK.
 • Paxman AB (publ): Marknadskapitalisering på 916,402 miljoner SEK.
 • Vitrolife AB (publ): Marknadskapitalisering på 24,529 miljarder SEK.
 • Xvivo Perfusion AB (publ): Marknadskapitalisering på 14,348 miljarder SEK.
 • Sectra AB (publ): Marknadskapitalisering på 46,548 miljarder SEK.

När man jämför CellaVision med dessa konkurrenter, är det tydligt att företaget har en stark marknadsposition och en diversifierad produktportfölj. Medan vissa konkurrenter fokuserar på specifika nischer inom medicinteknik, erbjuder CellaVision en bredare lösning som täcker flera aspekter av blod- och kroppsvätskeanalys. Detta ger företaget en konkurrensfördel och möjliggör en mer omfattande marknadsnärvaro.

Framtidsutsikter och strategiska allianser

CellaVision har ingått flera strategiska allianser för att stärka sin marknadsposition. Ett exempel är det strategiska alliansavtal som tecknades med Sysmex, vilket förväntas öka företagets marknadsnärvaro och försäljningspotential. Sysmex är en global ledare inom diagnostiklösningar och samarbetet med dem ger CellaVision tillgång till en bredare kundbas och nya marknader.

Företaget har också investerat i forskning och utveckling för att kontinuerligt förbättra sina produkter och tjänster. Genom att fokusera på innovation och teknologisk utveckling strävar CellaVision efter att behålla sin ledande position inom medicinteknikindustrin. Företaget har också identifierat flera tillväxtområden, inklusive expansion till nya geografiska marknader och utveckling av nya produktlinjer.

Cellavision aktie: En blick framåt

Att investera i Cellavision aktie innebär att man satsar på ett företag med starka framtidsutsikter och en solid finansiell grund. Med en diversifierad produktportfölj, strategiska allianser och en stark marknadsposition är CellaVision väl positionerat för att fortsätta växa och leverera värde till sina aktieägare. Företagets fokus på innovation och teknologisk utveckling, tillsammans med dess globala närvaro, ger det en konkurrensfördel i en snabbt växande industri.

Frågor och svar om CellaVision aktie

I takt med att intresset för medicintekniksektorn växer, har CellaVision AB (publ) fångat marknadens uppmärksamhet som en ledande innovatör inom området för digitaliserad analys av blod och kroppsvätskor. Med en imponerande produktportfölj och starka finansiella nyckeltal har företaget etablerat sig som en viktig aktör på Stockholmsbörsen. Nedan följer några av de mest frekvent ställda frågorna gällande CellaVision aktie, för att ge en djupare förståelse för företaget och dess framtidsutsikter.

Vad gör CellaVision unikt inom medicinteknikindustrin?

CellaVision utmärker sig genom sin specialisering på utveckling och försäljning av avancerade instrument, mjukvara och reagenser för automatiserad analys av blod och kroppsvätskor. Genom att erbjuda innovativa lösningar som CellaVision DM1200, DC-1 och en rad applikationer och mjukvaror för laboratoriebruk, möjliggör företaget en effektivisering och standardisering av processer som traditionellt krävt manuellt arbete.

Hur har CellaVisions aktie presterat det senaste året?

CellaVisions aktie har visat en stark tillväxt med en avkastning på 20,28% hittills under året och 23,79% över ett år. Trots denna positiva utveckling har aktien upplevt en nedgång på 25,44% över en treårsperiod, vilket speglar de utmaningar och volatilitet som kan förekomma på aktiemarknaden.

Vilka är CellaVisions huvudkonkurrenter?

CellaVision konkurrerar med flera andra företag inom medicinteknikindustrin, däribland Mentice AB, SciBase Holding AB, Paxman AB, Vitrolife AB, Xvivo Perfusion AB och Sectra AB. Var och en av dessa aktörer bidrar till den dynamiska och konkurrensfyllda miljön inom sektorn, där innovation och teknologisk utveckling är avgörande för framgång.

Vilka strategiska allianser har CellaVision ingått för att stärka sin marknadsposition?

Ett av de mest framträdande exemplen på CellaVisions strategiska allianser är avtalet med Sysmex, en ledande aktör inom diagnostik och laboratorieautomation. Detta samarbete förväntas inte bara öka CellaVisions marknadsnärvaro utan även stärka dess försäljningspotential genom att dra nytta av Sysmex etablerade distributionsnät och expertis inom området.

Vad säger analytikerna om CellaVisions framtidsutsikter?

Analytiker har överlag en positiv syn på CellaVisions framtidsutsikter, med flera höjda riktkurser och köprekommendationer under det senaste året. Exempelvis höjde Pareto Securities sin riktkurs till 210 kronor från tidigare 185 kronor och Nordea Markets till 250 kronor från 220 kronor, vilket återspeglar ett starkt marknadsförtroende för företagets långsiktiga tillväxtpotential.