Irras Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

IRRAS aktie representerar ett medicinteknikföretag som fokuserar på att utveckla och kommersialisera produkter inom neurokritisk vård. Företaget grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm. IRRAS är noterat på Stockholmsbörsen under tickerkoden IRRAS.ST. Genom att erbjuda innovativa lösningar inom neurokritisk vård, strävar IRRAS efter att förbättra patientresultat och hantera komplikationer som uppstår med befintliga behandlingsmetoder.

IRRAS: En översikt

IRRAS AB är ett svenskt medicinteknikföretag som grundades 2011. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Stockholmsbörsen. IRRAS fokuserar på att utveckla och marknadsföra avancerade medicintekniska lösningar för neurokritisk vård. Företagets vision är att förbättra livskvaliteten för patienter genom att erbjuda innovativa produkter som adresserar kritiska medicinska behov.

Företagets historia

IRRAS grundades av en grupp forskare och entreprenörer med målet att utveckla bättre lösningar för hantering av intrakraniella blödningar och andra neurokritiska tillstånd. Genom åren har företaget vuxit och expanderat sin produktportfölj, vilket har lett till flera viktiga milstolpar, inklusive noteringen på Stockholmsbörsen.

Fokus på neurokritisk vård

IRRAS har specialiserat sig på produkter som är designade för att hantera neurokritiska tillstånd, såsom intrakraniella blödningar och förhöjt intrakraniellt tryck. Genom att kombinera avancerad teknik med klinisk expertis, strävar företaget efter att erbjuda lösningar som förbättrar patientvården och minskar komplikationer.

Produkter och tjänster

IRRAS produktportfölj inkluderar två huvudsakliga system: IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoringsystem. Båda systemen är designade för att hantera kritiska tillstånd inom neurovård och har visat sig vara effektiva i kliniska miljöer.

IRRAflow

IRRAflow är ett avancerat irrigationssystem för intrakraniell dränering. Systemet kombinerar kontrollerad dränering, automatisk bevattning och integrerad övervakning av intrakraniellt tryck (ICP). IRRAflow är utformat för att behandla patienter som lider av hemorragiska stroke och kroniskt subduralt hematom. Systemet möjliggör en mer exakt och kontrollerad behandling, vilket minskar risken för komplikationer och förbättrar patientresultat.

Hummingbird ICP Monitoringsystem

Hummingbird ICP Monitoringsystem inkluderar Hummingbird ICP Control Module (HICP200) och relaterade katetrar, såsom Hummingbird Quad ICP-monitorering med dränering (H610) och Hummingbird Solo ICP-monitorering (H110). Dessa produkter är avsedda för att hantera patienter med tillstånd som orsakar förhöjt intrakraniellt tryck, inklusive traumatisk hjärnskada, subaraknoidalblödning och stroke. Systemet erbjuder realtidsövervakning och noggrann mätning av intrakraniellt tryck, vilket är avgörande för att kunna ge rätt behandling i kritiska situationer.

Finansiell översikt

IRRAS finansiella situation har varit utmanande, men företaget fortsätter att investera i forskning och utveckling för att förbättra sina produkter och tjänster. Här är en detaljerad analys av företagets finansiella situation, inklusive marknadsvärdering, aktiekursens utveckling och viktiga finansiella nyckeltal.

Marknadsvärdering och aktiekurs

Per den senaste rapporteringen har IRRAS en marknadsvärdering på cirka 183,785 miljoner SEK. Företagets aktiekurs har varierat mellan 0,1125 SEK och 0,5980 SEK under det senaste året. Aktiekursen stängde nyligen på 0,1604 SEK, vilket motsvarar en minskning på 1,11%. Denna volatilitet i aktiekursen speglar de utmaningar som företaget står inför, men också potentialen för framtida tillväxt.

Viktiga finansiella nyckeltal

 • Beta (5Y Monthly): 1.73
 • P/E Ratio (TTM): 0.50
 • EPS (TTM): 0.3200 SEK
 • Genomsnittlig volym: 551,316
 • Marknadsvärde (intraday): 183.785M SEK

Intäkter och förluster

IRRAS har redovisat en total intäkt på 43,1 miljoner SEK för de senaste tolv månaderna. Trots detta har företaget lidit av betydande förluster med en nettoinkomst på -196,4 miljoner SEK och en negativ avkastning på tillgångar på -127,16%. Dessutom visar bolaget en negativ avkastning på eget kapital på -466,52%. Dessa siffror illustrerar de ekonomiska utmaningar som företaget står inför, men också behovet av fortsatt investering i forskning och utveckling.

Balansräkning och kassaflöde

 • Totala likvida medel (mrq): 13,1M SEK
 • Total skuld/eget kapital (mrq): 0.23%
 • Levererat fritt kassaflöde (ttm): -92,45M SEK

Den negativa kassaflödespositionen är en utmaning för IRRAS, men företaget har fortsatt att investera i sina kärnverksamheter för att säkerställa långsiktig tillväxt.

Jämförelse med konkurrenter

IRRAS verkar inom en konkurrensutsatt bransch och jämförs ofta med andra företag inom medicintekniksektorn. Här är en jämförelse mellan IRRAS och några av dess konkurrenter, såsom SciBase Holding AB och BrainCool AB.

SciBase Holding AB

SciBase Holding AB, som också är noterat på Stockholmsbörsen, fokuserar på att utveckla diagnostiska verktyg för hudcancer och andra hudsjukdomar. Företaget har en aktiekurs på 0,2900 SEK och har visat en minskning på 2,68%. SciBase har en annan nisch jämfört med IRRAS, men båda företagen delar utmaningen att navigera en konkurrensutsatt marknad.

BrainCool AB

BrainCool AB är ett annat svenskt medicinteknikföretag som fokuserar på kylsystem för neurokritisk vård. Företaget har en aktiekurs på 2,4800 SEK och har visat en ökning på 2,27%. BrainCool och IRRAS konkurrerar inom liknande områden, men BrainCool har haft en något stabilare finansiell utveckling.

Framtidsutsikter för IRRAS

Trots de ekonomiska utmaningarna fortsätter IRRAS att fokusera på innovation och förbättring av sina medicintekniska lösningar. Företaget strävar efter att utöka sin marknadsandel genom att förbättra patientresultat och effektivisera behandlingsmetoder för neurokritiska tillstånd. Med en stark produktportfölj och en tydlig marknadsstrategi har IRRAS potential att återhämta sig och växa på lång sikt.

Innovationsfokus

IRRAS har en stark fokus på forskning och utveckling, vilket är avgörande för att kunna erbjuda banbrytande lösningar inom neurokritisk vård. Företaget har flera pågående forskningsprojekt och samarbeten med ledande medicinska institutioner för att utveckla nya produkter och förbättra befintliga lösningar.

Strategier för tillväxt

För att övervinna de ekonomiska utmaningarna har IRRAS implementerat flera strategier för tillväxt. Dessa inkluderar att utöka sitt distributionsnätverk, förbättra sin marknadsföring och fortsätta investera i forskning och utveckling. Genom att fokusera på dessa områden hoppas företaget kunna förbättra sina finansiella resultat och stärka sin position på marknaden.

IRRAS aktie: En resa mot framtiden

IRRAS aktie representerar en möjlighet att investera i ett företag som har potential att förbättra patientvården globalt. Genom att fortsätta fokusera på innovation och förbättring av sina medicintekniska lösningar, har IRRAS potential att växa och förbättra sina finansiella resultat. Den senaste utvecklingen inom företaget visar på en stark vilja att övervinna utmaningar och fortsätta leverera högkvalitativa produkter till marknaden.

Senaste utvecklingen

IRRAS har nyligen rapporterat flera kvartalsresultat som visar på en fortsatt utmanande finansiell situation. Företaget har dock fortsatt att investera i forskning och utveckling för att förbättra och utöka sitt produktutbud. Några av de senaste nyheterna inkluderar:

 • Q1 2023: IRRAS rapporterade en GAAP EPS på -0,06 SEK och en intäkt på 10,6M SEK.
 • Q4 2022: Företaget rapporterade en GAAP EPS på -0,34 SEK och en intäkt på 11M SEK.
 • Q3 2022: IRRAS redovisade en GAAP EPS på -0,46 SEK och en intäkt på 9,7M SEK.

Framtida möjligheter

Med en stark produktportfölj och en tydlig marknadsstrategi har IRRAS potential att förbättra sina finansiella resultat och stärka sin position inom medicinteknikbranschen. Företaget strävar efter att utöka sin marknadsandel genom att erbjuda innovativa lösningar som förbättrar patientvården och minskar komplikationer. Genom att fortsätta investera i forskning och utveckling, har IRRAS potential att bli en ledande aktör inom neurokritisk vård.

IRRAS aktie representerar en möjlighet att investera i ett företag med stor potential att förbättra patientvården globalt. Trots de ekonomiska utmaningarna fortsätter IRRAS att fokusera på innovation och förbättring av sina medicintekniska lösningar, vilket gör företaget till en intressant möjlighet för investerare som söker långsiktig tillväxt.

Frågor och svar om IRRAS aktie

I takt med att intresset för medicintekniska företag och deras aktier växer, har många investerare och intressenter riktat sin uppmärksamhet mot IRRAS AB, ett företag som specialiserat sig på neurokritisk vård. Med en innovativ produktportfölj och en tydlig vision för framtiden, har IRRAS blivit ett samtalsämne bland dem som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen. Här följer några av de mest efterfrågade frågorna gällande IRRAS aktie, för att ge en djupare förståelse för företagets nuvarande position och framtidsutsikter.

Vad är IRRAS primära fokus inom medicinteknik?

IRRAS fokuserar på utveckling och kommersialisering av produkter för neurokritisk vård. Deras huvudprodukter inkluderar IRRAflow, ett system för intrakraniell dränering, och Hummingbird ICP Monitoringsystem, avsett för hantering av tillstånd som orsakar förhöjt intrakraniellt tryck.

Hur distribuerar IRRAS sina produkter?

Företaget använder sig av en kombination av direktförsäljning till sjukhus genom sin egen säljstyrka samt distribution via nätverk av partners. Denna strategi syftar till att maximera räckvidden och effektiviteten i distributionen av deras innovativa neurokritiska vårdlösningar.

Vad visar den senaste finansiella rapporteringen för IRRAS?

Enligt den senaste rapporteringen har IRRAS en marknadsvärdering på cirka 183,785 miljoner SEK. Trots en total intäkt på 43,1 miljoner SEK för de senaste tolv månaderna, har företaget upplevt betydande förluster med en nettoinkomst på -196,4 miljoner SEK och en negativ avkastning på tillgångar och eget kapital.

Hur står sig IRRAS jämfört med sina konkurrenter?

IRRAS verkar inom en konkurrensutsatt sektor men skiljer sig genom sin fokusering på neurokritisk vård. Jämfört med konkurrenter som SciBase Holding AB, BrainCool AB, Perpetua Medical AB och Acarix AB, har IRRAS en unik produktportfölj som adresserar specifika medicinska behov inom neurologi.

Vilka är framtidsutsikterna för IRRAS?

Trots ekonomiska utmaningar är IRRAS fortsatt fokuserade på innovation och förbättring av sina medicintekniska lösningar. Med en stark produktportfölj och en tydlig strategi för marknadsexpansion har företaget goda förutsättningar att förbättra sina finansiella resultat och stärka sin position på marknaden för medicinteknik på lång sikt.