Aac Clyde Space Aktie: Analyser & Data

Jacques Perrier

Aac Clyde Space Aktie: Analyser & Data

AAC Clyde Space AB (publ) är ett företag som har gjort sig ett namn inom rymdteknologi. Deras aktie, AAC Clyde Space aktie, har blivit föremål för stor uppmärksamhet på aktiemarknaden. Företaget, med huvudkontor i Uppsala, Sverige, är specialiserat på tillverkning och försäljning av avancerade delsystem och komponenter för kub- och småsatelliter. Deras globala närvaro och breda produktportfölj gör dem till en intressant aktör för investerare som är intresserade av rymdsektorn.

AAC Clyde Space: En ledande aktör inom rymdteknologi

AAC Clyde Space är inte bara ett företag som tillverkar satelliter; de är en pionjär inom rymdteknologi. Deras produkter inkluderar kommando- och datahanteringssystem, batterier, elektriska kraftsystem, laser- och radiokommunikationssystem, solpaneler, lättviktsstrukturer, nyttolastlösningar, attitydbestämning och kontrollsystem, framdrivningssystem samt småsatellitteknologier. Utöver detta erbjuder de ”space as a service”, vilket innebär att de tillhandahåller datasubskriptioner, dataleverans, kundportalåtkomst, försäkring och dataskydd, samt uppskjutnings- och marktjänster.

Företaget driver också EPIC rymdfarkostplattformen, en viktig del av deras erbjudande. Med verksamhet i Sverige, Storbritannien, resten av Europa, USA, Asien och andra internationella marknader, har AAC Clyde Space en omfattande global närvaro. Deras innovativa lösningar och teknologier har gjort dem till en ledande aktör inom rymdindustrin.

Finansiell översikt och prestanda

För att förstå AAC Clyde Space aktie bättre, är det viktigt att titta på företagets finansiella nyckeltal och aktieprestation. Vid stängning den 7 juni 2024 låg aktiekursen på 42,15 SEK, vilket motsvarar en nedgång på 2,09% för dagen. Företagets marknadsvärde var 240,417 miljoner SEK. Aktiens prestation har varierat över olika tidsramar: en nedgång på 5,49% hittills i år, en nedgång på 30,62% under det senaste året, och en betydande nedgång på 82,57% över de senaste fem åren.

Marknadsvärde och aktiekurs

AAC Clyde Space aktiekurs och marknadsvärde har genomgått betydande förändringar över tid. Vid stängning den 7 juni 2024 låg aktiekursen på 42,15 SEK, vilket motsvarar en nedgång på 2,09% för dagen. Företagets marknadsvärde var 240,417 miljoner SEK. Dessa siffror ger en inblick i hur aktien har presterat och kan hjälpa investerare att fatta informerade beslut.

Jämförelse med konkurrenter

AAC Clyde Space verkar inom flyg- och försvarsindustrin och kan jämföras med andra företag inom samma sektor. Några av konkurrenterna inkluderar:

  • W5 Solutions AB (publ) (W5.ST): Marknadsvärde 896,614 miljoner SEK
  • Institute for Q-SHU Pioneers of Space (5595.T): Marknadsvärde 88,773 miljarder JPY
  • GomSpace Group AB (publ) (GOMX.ST): Marknadsvärde 661,144 miljoner SEK
  • Saab AB (publ) (0GWL.IL): Marknadsvärde 35,91 miljarder SEK

Vid jämförelse med OMX Stockholm 30 Index har AAC Clyde Space haft en blandad prestation. Årets hittills avkastning för AAC.ST är -5,49% jämfört med OMX Stockholm 30 Index som är 9,40%. På ett års sikt har AAC.ST en avkastning på -30,62%, medan OMX Stockholm 30 Index har en avkastning på 14,41%. På längre sikt, över tre och fem år, har AAC Clyde Space också underpresterat jämfört med indexet.

Nyheter och uppdateringar

Företaget har nyligen varit i nyheterna för sina olika utvecklingar och prestationer inom rymdsektorn. De fortsätter att expandera sina tjänster och produkter för att möta de växande behoven hos sina kunder, inklusive regeringar, kommersiella och utbildningsorganisationer. Nya projekt, samarbeten och teknologiska framsteg har bidragit till företagets tillväxt och utveckling.

Utforska framtiden med AAC Clyde Space

AAC Clyde Space fortsätter att forma framtiden för rymdteknologi. Företaget är engagerat i att utveckla nya lösningar och teknologier som kan möta de växande behoven inom rymdsektorn. För investerare innebär detta möjligheter att dra nytta av företagets innovationer och tillväxtpotential. Med en stark global närvaro och en diversifierad kundbas, är AAC Clyde Space väl positionerat för att fortsätta vara en ledande aktör inom rymdindustrin.

För att sammanfatta, AAC Clyde Space AB (publ) är en nyckelspelare inom rymdindustrin med en bred produktportfölj och ett starkt fokus på innovation och kundservice. Trots vissa finansiella utmaningar och volatilitet i aktiekursen, fortsätter företaget att vara en viktig aktör inom sitt område, med en global närvaro och en diversifierad kundbas.

Frågor och svar om AAC Clyde Space aktie

I denna FAQ-sektion dyker vi djupare in i detaljerna kring AAC Clyde Space aktie, ett företag som är en ledande aktör inom tillverkning och försäljning av miniaturiserade och avancerade delsystem och komponenter för kub- och småsatelliter. Genom att utforska företagets ekonomiska hälsa, dess position på marknaden jämfört med konkurrenter, och dess senaste prestationer, hoppas vi ge en tydligare bild för potentiella investerare och intressenter.

Vad är AAC Clyde Space’s nuvarande aktiekurs och hur har den presterat det senaste året?

Aktiekursen för AAC Clyde Space låg på 42,15 SEK vid stängning den 7 juni 2024, vilket visar på en nedgång på 2,09% för dagen. Över det senaste året har aktien upplevt en nedgång på 30,62%, vilket indikerar en period av volatilitet och utmaningar för företaget på börsen.

Hur står sig AAC Clyde Space jämfört med sina konkurrenter på marknaden?

AAC Clyde Space är en del av flyg- och försvarsindustrin och jämförs ofta med företag som W5 Solutions AB, Institute for Q-SHU Pioneers of Space, GomSpace Group AB, och Saab AB. Med ett marknadsvärde på 240,42 miljoner SEK är AAC Clyde Space mindre än Saab AB men större än många av sina andra konkurrenter, vilket visar på en stark men utmanande position inom sektorn.

Vilka är de största ekonomiska utmaningarna för AAC Clyde Space just nu?

De största ekonomiska utmaningarna för AAC Clyde Space inkluderar en vinstmarginal på -12,56%, en avkastning på tillgångar på -2,18%, och en avkastning på eget kapital på -5,68%. Dessutom visar företagets levererade fritt kassaflöde på -7,77 miljoner SEK på utmaningar i att generera positivt kassaflöde från dess verksamhet.

Vilka tjänster erbjuder AAC Clyde Space utöver tillverkning av komponenter för satelliter?

Utöver tillverkning och försäljning av delsystem och komponenter för kub- och småsatelliter, erbjuder AAC Clyde Space även ”space as a service”, vilket inkluderar datasubskriptioner, dataleverans, kundportalåtkomst, försäkring och dataskydd, samt uppskjutnings- och marktjänster. Dessa tjänster utgör en viktig del av företagets erbjudande och möjliggör för kunder att dra nytta av rymdteknologi utan att behöva investera i egen infrastruktur.

Hur har AAC Clyde Space presterat jämfört med OMX Stockholm 30 Index?

Jämfört med OMX Stockholm 30 Index har AAC Clyde Space haft en blandad prestation. Årets hittills avkastning för AAC.ST är -5,49% jämfört med OMX Stockholm 30 Index som är 9,40%. På ett års sikt och över längre tidsramar som tre och fem år har AAC Clyde Space underpresterat jämfört med indexet, vilket indikerar specifika utmaningar och marknadsvolatilitet som företaget har mött.